top of page

RSF ÖVNINGSBANK

SPELFORM 3-3

Fotbollsövningar för barn i åldrarna 5-6 år. På 3 teman: Bollbehandling, Tillslag samt Spelidé. Utgångspunkt för alla övningar är två fyrkanter på cirka 10x10 alt. 10x15 meter meter som skapas med koner bredvid varandra. Med ett ”dike” emellan på 1-2 meter. På så vis kan alla övningar delas upp på 2 grupper samtidigt som ledarna har överblick och kan assistera båda grupperna.

Tema: Spelets idé

Viktigt att få unga spelare att förstå vad fotbollen går ut på. 

Börja enkelt med “Vi ska sparka in bollen i det målet och se till att motståndaren inte sparkar in den i det andra”. 

Gör tävlingar av mycket för att förstärka att fotboll är en tävling. Viktigt att designa dessa så att många får möjlighet att vinna.

Tryck på att spela tillsammans genom att berömma passningar

Matcherna ska inte innehålla fler spelare än den spelform ni spelar inom (3-3)

spelets ide

1. Öga-hand-koordination

L

L

Så här organiserar ni övningen

Gruppen delas på hälften i varsin arbetsyta (kvadrat). En boll per spelare. Viktigt med avstånd mellan ledarna för att se och bekräfta alla barn.

Så här går det till
Spelarna studsar runt sin boll huller om buller och tränar på anvisat moment.
- Studsa-fånga
- Studsa med två händer/en hand
- Kasta upp - fånga
- Kasta upp - studs - fånga
- Kasta upp - klappa - fånga
- Kasta upp - snurra - studs - fånga
- Kasta/studsa/rulla/fånga
Progression: Samarbete mellan två spelare

Tryck lite extra på:
- Titta på bollen
- Tävla med dig själv

2. Kull - alla mot alla

L

L

Så här organiserar ni övningen

Två lekar som genomförs i turordning parallellt på båda ytorna. I den första är det viktigt med att avväga rätt numerär fördelning mellan kullare, de jagade och de
spelare som har boll (räddare). Läs av förkunskaper, ytans storlek och gruppens dynamik. I den andra leken har varje spelare en boll.

 

Så här går det till
A) Kull utan boll innanför ytan. En kullare, två ”räddare” med varsin boll som kan ”frigöra” de kullade barnen genom att slå en tunnelpassning. Spelare som blir kullade står still bredbent.


B) En spelare per boll. Spelarna ska driva runt, försvara sin boll och sparka ut de andras bollar. Sisten kvar med boll vinner.

Tryck lite extra på:
Anfall och försvar.

3. Gatloppet

L

L

Så här organiserar ni övningen

De två kvadraterna delas i sin tur in enligt skiss så att det bildas två korridorer. Spelarna delas in i arbetsgrupper om 4 där en försvarar linjen.

Så här går det till
En försvarsspelare agerar gladiator och försvarar linjen. Försvararen får bara röra sig i sidled och försöka bryta boll längs med den tänkta linjen. Anfallarna ska i tur och ordning driva förbi och ta sig till mållinjen på andra sidan.
Byten sker antingen när alla har gjort ett försök eller vid brytning om gruppen är mogen för detta. Notera att en nedbrytning kan göras så att spelarna istället börjar utan boll för att därefter bygga in boll i övningen.

Tryck lite extra på:
- Finta
- Luras
- Ändra riktning
- Maxa

4. Tvåmålsspel - 3 mot 3

L

L

Så här organiserar ni övningen

Avgränsa ytan noggrant. Vid behov kan planernas storlek och målens bredd justeras. Viktigt att antal spelare per lag aldrig överstiger 3 spelare. De barn som vill ska få möjlighet att vara målvakter. Reservbollar vid tränare som också står för igångsättning då en boll lämnar ytan. Som en progression kan spelplanen utvidgas i djupled.

Så här går det till
Anvisa tydligt vilket lag som gör mål vart och vilket mål som ska försvaras. Ny boll från tränaren när bollen går ut.

Tryck lite extra på:
Driv när det finns yta, vänd när det är stängt.

Alla anfaller när vi har bollen och försvarar när motståndaren har bollen.

Att tänka på som ledare:
- Betänk din position och rama in grupperna
- Bekräfta barnets insats snarare än resultatet
- Positivitet och uppmuntran ska genomsyra allt
- Se, stötta och inkludera alla barn
- Tilltala barnet med dess namn
- Ge beskrivande uppmuntran för att skapa lärande
- Var engagerad och skapa drama i spelet
- Låt spelarna äga besluten
- Var vaken och påkopplad
- Var lyhörd för gruppdynamiken


bollkontroll

Tema: Bollbehandling

Driva bollen med vristen

Stanna snabbt med olika delar av kroppen och foten (utsida, sula, insida)

Vända på få tillslag (utsida, sula, insida)

Kan vi göra lek av det och fortfarande få ut lärande är det att föredra. 

1. Springa och stanna med bollen

L

L

Så här organiserar ni övningen

Gruppen delas på hälften i varsin arbetsyta (kvadrat). En boll per spelare. Viktigt med avstånd mellan ledarna för att se och bekräfta alla barn.


Så här går det till

Spelarna driver runt huller om buller med sin boll. På signal från en tränare ska spelarna:


1. stanna med bollen under foten
2. stanna och sätta ett knä på bollen
3. stanna och sitta på bollen
4. stanna och lägga magen på bollen


Signalerna kan bestå av klapp, dubbelklapp, vissling eller rop. Varje moment kan också kopplas till en viss signal och spelarna ska som avslutning ha koll på vilken aktion de ska genomföra vid angiven signal.


Tryck lite extra på:

- Driv bollen med utsidan av foten (vristen).
- Lyssna koncentrerat på signalen.

2. Driva och vända

L

L

Så här organiserar ni övningen

Gruppen delas på hälften i varsin arbetsyta (kvadrat). En boll per spelare. Spelarna organiseras längs en kortsida enligt skiss med varsin boll. Diket fungerar som vändpunkt och kan vid behov konas.

Så här går det till
Spelarna driver sin boll och utför moment enligt anvisningar från tränaren.
- Driv och stanna "på dikeslinjen"
- Driv och vänd " på dikeslinjen"
- Driv och stoppa - ta en annan boll tillbaka
- Driv och stoppa - byt boll med kompisen framför
- Driv och vänd runt kompisen framför

Tryck lite extra på:
- Driv bollen med utsidan av foten (vristen)
- Hitta rätt längd på tillslagen
- Vandra med blicken mellan bollen och ”trafiken”

3. Vargen

L

L

"Kom hem mina små lamm!"

Så här organiserar ni övningen

Spelarna organiseras med eller utan boll längs rektangelns ena kortsida. En ledare som mottagare/mamma vid motsatta ändan av utgångsläget och en ledare som kullare/varg i diket mellan de två ursprungliga kvadraterna. Övningen utförs inledningsvis utan boll för att stegras till att driva.

Så här går det till
Mamman ropar hem lammen. Vargen skräms. Barnen försöker ta sig över.
Mamman ropar: Kom hem mina små lamm!
Lammen svarar: Vi törs inte!
Mamman frågar: Varför då?
Lammen ropar: För vargen!
Mamman ropar: Men kom ändå
Vargen försöker kulla/sparka bort så många bollar det går. Blir barnet kullat blir hon/han också varg till det bara är en kvar.

4. Tvåmålsspel - 3 mot 3

L

L

Så här organiserar ni övningen

Avgränsa ytan noggrant. Vid behov kan planernas storlek och målens bredd justeras. Viktigt att antal spelare per lag aldrig överstiger 3 spelare. De barn som vill ska få möjlighet att vara målvakter. Reservbollar vid tränare som också står för igångsättning då en boll lämnar ytan. Som en progression kan spelplanen utvidgas i djupled.

Så här går det till
Anvisa tydligt vilket lag som gör mål vart och vilket mål som ska försvaras. Ny boll från tränaren när bollen går ut.

Tryck lite extra på:
Driv när det finns yta, vänd när det är stängt.

Att tänka på som ledare:
- Betänk din position och rama in grupperna
- Bekräfta barnets insats snarare än resultatet
- Positivitet och uppmuntran ska genomsyra allt
- Se, stötta och inkludera alla barn
- Tilltala barnet med dess namn
- Ge beskrivande uppmuntran för att skapa lärande
- Var engagerad och skapa drama i spelet
- Låt spelarna äga besluten
- Var vaken och påkopplad
- Var lyhörd för gruppdynamiken


Tillslag

Tema: Tillslag

Fokusera på att spänna foten vid tillslag

Insida: För att spänna foten tryck upp tårna 

Vrist: För att spänna foten tryck ner tårna

Pendla med underbenet för att få kraft

Jobba med numerära överlägen i spelövningar för att underlätta passningar och avslut

1. Avslut

L

L

L

Så här organiserar ni övningen

Spelarna delas in i arbetsgrupper om 4 spelare. Spelarna turas om att stå i mål. Målen kan bestå av koner, men givetvis är mål med nät att föredra, om de finns tillgängliga. Ha en genomtänkt placering av övningsytorna, så att skotten görs ”utåt” i plan och gärna mot ett staket. En tränare vid målen och en vid uppstarterna. Spelarna hämtar sin egen boll efter avslut.

Så här går det till
Spelare driver in mot mitten avslutar mot mål.
- Prova att skjuta med båda fötterna
- Prova att driva och skjuta
- Prova att rulla fram den och skjuta
- Prova att studsa och skjuta


Varianter

1. Bredsidan
2. Vristen
3. Tån

2. Prickboll

L

L

Så här organiserar ni övningen

Denna övning organiseras i två steg. Inledningsvis ställs fyra lag upp längs motsatt sida på vardera kvadrat med en boll i mitten. Därefter progresseras övningen till en enda match som utspelar sig i den stora rektangulära ytan där två bollar placeras i diket. En boll per spelare.

Så här går det till
På tränarens kommando startar matchen. Spelarnas mål är att pricka mittenbollen så att den rullar över motståndarlagets baslinje. I progressionen där två bollar
används ska ett lag få över båda bollar för att vinna matchen. Om mittenbollen rullar ut ur ytans sidor ska tränaren lägga tillbaka den på samma höjd. Spelarna får
hämta bollar på egen sida mittenbollen. Notera att bollar enbart får skjutas på marken, av säkerhetsskäl.

Tryck lite extra på:
- Precision är viktigare än kraft (sikta)
- Anfall och försvar (spelets idé)

3. Kontringspassning - 2 mot 1

L

L

Så här organiserar ni övningen

I varje kvadrat dukas ett större konmål och ett mindre kontringsmål. De barn som så önskar ska få möjlighet att stå i det större målet. Givetvis kan det stora konmålet ersättas av ett faktiskt mål om faciliteterna tillåter. Två anfallsled utgår ifrån den sida där det mindre kontringsmålet finns och ett försvarsled utgår precis utanför det större målet. Genom att indela spelarna i flera arbetsgrupper på detta sätt minskas köer och spelarna blir aktiverade.

Så här går det till
Igångsättning från tränaren som vickar ut bollen till en valfri sida. Det blir starten för en 2v1-situation där försvararen ska upp i press för att försöka bryta och göra kontringsmål medan anfallarna tillsammans ska försöka komma till målchans. Om försvararen tar bollen får är målet att slå en kontringspassningen igenom det mindre målet. När en boll lämnar spelytan kan nästa anfall startas.


Tryck lite extra på:
- Tillsammans
- Förstärk välslagna passningar med uppmuntran
- Spelets idé

4. Tvåmålsspel - 3 mot 3

L

L

Så här organiserar ni övningen

Avgränsa ytan noggrant. Vid behov kan planernas storlek och målens bredd justeras. Viktigt att antal spelare per lag aldrig överstiger 3 spelare. De barn som vill ska få möjlighet att vara målvakter. Reservbollar vid tränare som också står för igångsättning då en boll lämnar ytan. Som en progression kan spelplanen utvidgas i djupled.

Så här går det till
Anvisa tydligt vilket lag som gör mål vart och vilket mål som ska försvaras. Ny boll från tränaren när bollen går ut.

Tryck lite extra på:
Driv när det finns yta, vänd när det är stängt.

Att tänka på som ledare:
- Betänk din position och rama in grupperna
- Bekräfta barnets insats snarare än resultatet
- Positivitet och uppmuntran ska genomsyra allt
- Se, stötta och inkludera alla barn
- Tilltala barnet med dess namn
- Ge beskrivande uppmuntran för att skapa lärande
- Var engagerad och skapa drama i spelet
- Låt spelarna äga besluten
- Var vaken och påkopplad
- Var lyhörd för gruppdynamiken


bottom of page