top of page

VISION, VÄGVAL, VÄRDERINGAR & VERKSAMHETSPLAN

4V – hjärtat i RSF

Här beskrivs vår vision, vägval, värderingar och verksamhetsplan. Det vi kallar 4V. Syftet är att ge en vägledning till alla medlemmar i frågor som rör RSF:s verksamhet. Innehållet är levande, och ändringar föreslås via motioner till föreningens årsmöte där beslut fattas inför kommande verksamhetsår.

VISION

Alla kommunens invånare som vill ska få spela i RSF och känna glädjen med att spela fotboll!

VÄGVAL

RSF är en fotbollsförening som bedriver barn-, ungdoms- och seniorverksamhet. Verksamheten bygger på att alla, kommunens invånare, som vill ska få möjlighet att spela fotboll och därför bedrivs ingen elitsatsning. 

VÄRDERINGAR

Alla, kommunens invånare, som vill ska få vara med i RSF:s ungdomsverksamhet, vilken ska anpassas till spelarens ambition och kapacitet. Alla medlemmar ska ha samma möjligheter och skyldigheter i föreningen.

VERKSAMHETSPLAN

RSF följer Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan som i korthet beskrivs nedan. Finns motstridigheter mellan de olika dokumenten äger förbundets dokumentations tolkningsföreträde.

VISION
VÄGVAL

VÄGVAL

 Verksamhetsidé 

 

RSF är en fotbollsförening som bedriver barn-, ungdoms- och seniorverksamhet. Verksamheten bygger på att alla, kommunens invånare, som vill ska få möjlighet att spela fotboll och därför bedrivs ingen elitsatsning. Föreningen arbetar helt efter Stockholms och Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer. Vi vill vara en förening som är välkänd för vår fina organisation, våra utbildade ledare och vårt rena spel.

 

Målsättningen med vår barn- och ungdomsverksamhet är att ge alla spelare chansen att utvecklas efter sin förmåga och ambition och att uppmuntra dem till att fortsätta sitt fotbollsspelande så länge som möjligt, så att vi får behålla våra spelare och förse vår seniorverksamhet med egna produkter. Målet är att ha minst ett lag per årskull från 5-åringar upp till juniorer. Det skapar förutsättningar att förse seniorverksamheten med egna utbildade spelare.

 

 Idrottslig filosofi 

 

Föreningens idrottsliga filosofi kännetecknas av tre ledord: spelglädje, teknik och offensiv fotboll.

 

Offensiv fotboll innebär bland annat att vi strävar efter att bollen ska spelas upp genom alla lagdelar eftersom då blir så många som möjligt delaktiga i anfallsspelet. Detta ger en bred fotbollsutbildning, skapar bra förutsättningar för både en god individuell utveckling såväl som en god förståelse för vad lagspel innebär. Den sportsliga idén är att alla deltar i såväl anfalls- som försvarsspel.

 Organisation 

 

RSF är en ideell förening som leds av en föreningsstyrelse som har fått medlemmarnas förtroende att sköta föreningens verksamhet när årsmötet inte är samlat. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte. 

 

För att underlätta föreningsarbetet har styrelsen utsett kommittéer och funktionsansvariga inom de områden där det finns behov av regelbunden och mer omfattande verksamhet. En beskrivning av roller och ansvarsområden för olika funktioner i RSF finns i dokumentet ”Organisation och ansvar i RSF”.

 

I RSF:s organisation finns också rollen konsulent. För närvarande har vi 1 stycken konsulent anställd. En beskrivning av konsulentrollen finns i dokumentet ”Arbetsbeskrivning konsulent”.

 Föreningens färger 

 

Föreningens färger är gult med grönt, vitt och svart som komplementfärger. Matchtröjorna är gula med svarta byxor och gula strumpor.

 

Föreningen köper in matchtröjor till alla spelare som betalat medlemsavgift. Denna tröja blir då spelarens egen tröja. Det enda tryck utöver föreningens som är tillåtet på denna tröja är spelarens efternamn som då ska tryckas i versaler i rätt typsnitt ovanför ryggsiffran. Egna inköp av matchtröjor med t ex reklam eller andra färger är inte tillåtet. Egna inköp av reservtröjor kan göras, men då enligt direktiv från styrelsen.

 Arrangemang 

 

RSF ordnar ett antal årligen återkommande aktiviteter: • Knattefotbollskola för 5-åringar i augusti och september • Sommarfotbollskola i juni • Mojen Cup, en turnering som för närvarande anordnas av och för P/F 10 • Information och försäljning på Salemsdagen • Rönninge Salem loppet på Salemsdagen ansvarsområde för P/F 12 • Ungdomsavslutning efter säsongen • Ledarträffar, en på våren och en på hösten • Ledaravslutning och fest efter säsongen

 

 Sponsring 

 

Sponsring och reklam kan vara en viktig källa till finansiering för ideella föreningar med ambition att utveckla verksamheten, och RSF har beslutat att jobba strukturerat med sponsring genom en Sponsorstrategi. Den finns redovisad i ett separat dokument.

VÄRDERINGAR

VÄRDERINGAR

 Policy 

 

• Alla, kommunens invånare, som vill ska få vara med i RSF:s ungdomsverksamhet, vilken ska anpassas till spelarens ambition och kapacitet.

 

• Alla medlemmar ska ha samma möjligheter och skyldigheter i föreningen.

• RSF:s ungdomsverksamhet ska präglas av det som RF:s idéprogram ”Idrotten vill” understryker – att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Allt för att ge bästa förutsättningar till långsiktig prestationsutveckling. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet.

• RSF ska bedriva sin ungdomsverksamhet i enlighet med följande:

o Fotbollens Spela, Lek och Lär och dess riktlinjer.

o Lagen i S:t Eriks-cupen ska följa Stockholmsfotbollens ”Spel- och Startgaranti”.

o Alla ledare, spelare och föräldrar ska känna till och följa StFF:s Nolltolerans samt övriga tävlingsregler/bestämmelser.

o Vi förbinder oss att inte värva spelare under 15 år från andra föreningar. Ovanstående är de punkter som omfattas av StFF:s Föreningscertifikat. Detta skriver Ordföranden på inför varje säsong i St Eriks-cupen.

• Alla ungdomslag i RSF ska använda sig av SvFF:s senaste version av spelarutbildningsplan som utgår från RF:s idéprogram ”Idrotten vill” och SvFF:s ”Fotbollens spela lek och lär”.

• Spelare, ledare och föräldrar i RSF ska känna till och aktivt verka för SvFF:s policy kring ”Fair Play - Rent Spel”.

• RSF tar avstånd från droger och alkohol. I samband med träningar, matcher och läger får inte alkohol eller droger förekomma bland spelare, ledare eller annan representant för klubben. Likaledes kräver vi att personer som skjutsar eller på annat sätt deltar vid aktiviteter avstår från droger och alkohol.

• Inom RSF fuskar vi inte, varken på eller utanför fotbollsplanen.

 

 Spelare 

Att vara spelare i RSF innebär att:

• Respektera ledare, kompisar, motståndare, domare samt andra inom fotbollsfamiljen. • Använda ett vårdat språk.

• Motarbeta mobbing och kränkande behandling – både inom fotbollen och utanför. 

• Förstå att droger och idrott inte hör ihop. • Uppträda på ett positivt sätt, med stort hjärta för fotboll och RSF

• Komma väl förberedd för träning och match avseende skola/läxor – vila – kost – utrustning. • Lämna återbud då man inte kan närvara på träning eller match.

• Betala sin medlemsavgift och andra avgifter rörande RSF verksamhet.

• Vara en god förebild för yngre spelare, ta hand om dem och dela med sig av egna erfarenheter

• Förstå att vinna är roligt, men utveckling och utbildning kommer i första hand.

• vårda och ansvara för RSFs gemensamma träningsytor och material

 

 Ledare 

En ledare i RSF:

• Ska vara lämpad för rollen, utbildad och ha målsättningen att med kvalificerad verksamhet ge spelarna en bred och bra kunskap i idrott och fotbollens grundstenar.

• Ska ge spelarna möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.

• Skapar gemenskap, sammanhållning och kamratanda.

• Skapar goda relationer, bra samarbete och samsyn med:

o Andra lag inom föreningen

o Motståndare

o Domare

o Idrottsplatsfunktionärer

o Andra idrotter och ledare för spelarens bästa i centrum

o Föräldrar

• Är positiv och förtroendeingivande.

• Följer föreningens 4V.

• Är lojal mot föreningen och medverkar i arrangemang som föreningen anordnar, särskilt ledarträffar.

• Bär RSF material (t ex jacka och tröja) vid alla tillfällen då man representerar föreningen. En ledare i RSF skall också beakta:

• Först på plats – lämna sist.

• Ordning och reda i samband med träning och match. 

• Att minst en gång per år hålla ett föräldramöte där information om laget och det som händer kring detsamma . Till detta möte ska styrelsen bjudas in.

• Vårda och ansvara för RSFs gemensamma träningsytor och material

• Se och hör alla – upptäck signaler.

 

 Föräldrar 

 

Föräldrar är en viktig resurs för vårt arbete med barn- och ungdomsfotbollen. Det finns många uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med. Föräldrar ska också få information om hur man bäst stöttar sina barn i deras fotbollsutövande:

 

• Se alltid till att dina barn kommer i tid till träning och match samt att han/hon har rätt utrustning med sig. Lär dina barn rätt hygien efter träning och match.

• Följ så ofta som möjligt med dina barn till träning och matcher.

• Betala medlemsavgift och andra avgifter för RSF:s verksamhet.

• Hjälp föreningen med de små tjänster som vi ber dig om, t ex bilkörning och kioskverksamhet. Stöd vår verksamhet genom stödmedlemskap.

• Låt föreningens utbildade ledare ansvara för dina barn under träning och match. Din inblandning kan verka förvirrande för barnen.

• Ta del av den information som kommer från föreningen i form av t ex lappar och e-post. Använd hemsidan för att lära känna föreningen och hämta information.

• Delta i föreningens föräldramöten och informationsträffar.

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN

 Generella principer 

 

• RSF följer Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan som i korthet beskrivs nedan. Finns motstridigheter mellan de olika dokumenten äger förbundets dokumentations tolkningsföreträde.

 

• Alla ska ha rätt att utvecklas i sin takt och efter sina förutsättningar. Nybörjare och spelare som inte kommit så långt i sin utveckling måste få chansen att utvecklas i lugn och ro och de spelare som kommit längre i sin utveckling måste få utmaningar.

 

 5 - 7 år  (3-3 & 5-5) 

 

• Knatteskola för 5-åringarna genomförs under augusti-september varje år, 5 - 6 tillfällen med ledare från RSF:s dam- och herrlag.

 

• Träningsgrupper för 5-åringarna bildas utifrån geografi (Salem/Rönninge) och skola (om det behövs för att grupperna inte ska bli för stora). Grupperna kan med fördel vara könsöverskridande.

 

• Ledare för 5-åringarnas lag rekryteras ur föräldragruppen. • Första mötet med idrotten och fotbollen ska vara positiv, lek- och lustfyllt.

 

• Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfull sätt. • Regelrätt träning är underordnat leken som inlärningsmetod.

 

• Från 6-års ålder får lagen delta i cuper/turneringar samt matcher mot närliggande klubbar.

 

 

• Föreningens medlemmar får aldrig premiera den enskilde spelarens insats utan ska främja lagets insats. Enskilda belöningar i form av t ex bonusar strider mot RSF:s synsätt på fotbollsutbildning.

 

• SvFF:s spelarutbildningsplan ska användas av samtliga lag inom RSF för att skapa en gemensam utbildningsplattform. Ungdomskommittén och Sportkommittén svarar på frågor hur den ska implementeras i praktiken.

 

• Uppmuntra spelarna till att i unga år hålla på med flera idrotter då det gynnar barnets utveckling.

 8 - 9 år  (5-5) 

 

• Lagen ska hållas ihop åldersvis i träning och spel.

 

• Nivåindelning ska inte förekomma varken på träning eller i match.

 

• Seriespelet i St Eriks-cupen (från 8 år) ska ske i den årskull man tillhör och matchspel ska ske med rotation i truppen, man ska spela på olika positioner och startgarantin skall tillämpas

 

• Ambitionen är att lika mycket speltid ska ges till hela truppen så långt detta är möjligt. Ibland måste man av olika anledningar ändå differentiera speltiden men resultatfokusering får aldrig vara orsaken.

 

• Spelaren ska spela på olika positioner i laget.

 

• Startgaranti för alla spelare i matcher, d v s alla spelare ska i lika stor utsträckning under säsongen tillhöra startuppställningen.

 

• Individens utveckling står i fokus och alla spelare ska erbjudas 1 match per vecka.

 

• Turneringsspel ska ske i Stockholmsområdet enligt ovan nämnda riktlinjer.

 

• Fokus ska ligga på prestation, inte resultat.

 10 - 11 år  (7-7 liten)

• Från 10 års ålder ska lagen från respektive Salem- och Rönningedel slås ihop åldersvis där laget utser en ansvarig ledare för åldersgruppen med ansvar för träning/match.

• Nivåindelad träning bör användas, och viss del av träningen ska ske gemensamt.

• Möjlighet ska ges till de spelare som ligger långt fram i sin utveckling att erbjudas träning 1 gång/vecka med äldre årskull, naturligtvis i samråd med spelare, föräldrar och berörda ledare. Denna extraträning ska dock inte vara på ”bekostnad” av ordinarie träning med det egna laget. Varje lag ska ha en utpekad ledare som är ansvarig för detta gemensamhetsarbete och att dialogen lagen emellan förs av dem.

• Matcher ska spelas i serien för sin årskull. Lag anmäls i lämpliga nivåer utifrån truppstorlek och spelarnas kunskaps- och ambitionsnivå.

• Seriespel ska ske med rotation i truppen, man ska spela på olika positioner och startgarantin skall tillämpas. Ambitionen är att lika mycket speltid ska ges till hela truppen så långt detta är möjligt. Ibland måste man av olika anledningar ändå differentiera speltiden men resultatfokusering får aldrig vara orsaken.

 

• Individens utveckling står i fokus och alla spelare i truppen som regelbundet deltar i verksamheten ska erbjudas 1 match/vecka.

 

• Vid turneringsspel ska man dels åka gemensamt med hela truppen (utan nivåindelning) dels vid enstaka tillfällen åka nivåindelat.

 

• Fokus ska ligga på prestation, inte resultat.

 12 år  (7-7 stor)

• Nivåindelade grupper på träningar och lag på match där rotation mellan de olika nivåerna bör användas och viss del av träningen ska ske gemensamt.

• Möjlighet ska ges till de spelare som ligger långt fram i sin utveckling att erbjudas träning 1 gång/vecka med äldre årskull, naturligtvis i samråd med spelare, föräldrar och berörda ledare. Varje lag ska ha en utpekad ledare som är ansvarig för detta gemensamhetsarbete och att dialogen lagen emellan förs av dem.

• Möjlighet till matchspel med äldre årskull kan ges för att stimulera individens utveckling, i samråd med ovan nämnda personer. • Matcher ska spelas i serien för sin årskull. Lag anmäls i lämpliga nivåer utifrån truppstorlek och spelarnas kunskaps- och ambitionsnivå.

• Spel- samt startgaranti ska ges till alla spelare där möjlighet att prova olika positioner inom laget ska ges. Ambitionen är att lika mycket speltid ska ges till hela truppen så långt detta är möjligt. Ibland måste man av olika anledningar ändå differentiera speltiden men resultatfokusering får aldrig vara orsaken.

 

• Individens utveckling står i fokus och alla spelare i truppen som regelbundet deltar i verksamheten ska erbjudas 1 match/vecka.

• Vid turneringsspel ska man dels åka gemensamt med hela truppen (utan nivåindelning) dels vid enstaka tillfällen åka nivåindelat.

 

• Fokus ska ligga på prestation, inte resultat.

 

 16 – 19 år  (11-11)

 

• I den här årskullen ska ett åldersöverskridande spetslag finnas där föreningens bästa ungdomsspelare spelar (oavsett ålder) ner till 14 år. I klartext betyder det att om en 14/15-åring bedöms vara tillräckligt mogen för spel med 16-18 laget så ska spelaren erbjudas att spela där (se figur nedan). Beslut tas i samråd av berörda ledare, spelaren och föräldrar. Hänsyn till eventuellt spetslag i 14- och 15- års serier ska tas.

 

• Träning med seniorlag för utveckling och utmaning samt förberedelse för spel i Dam- och Herrlag erbjuds de spelare i spetslaget som bedöms vara redo för detta. Beslut tas i samråd av berörda ledare, spelaren och föräldrar.

• Spel med seniorlag sker vid undantag och beslut tas i samråd av berörda ledare, spelaren och föräldrar.

 

 13 år  (9-9 liten)

 

• Nivåindelade grupper på träningar och lag på match där viss rotation bör användas mellan de olika nivåerna och viss del av träningen ska ske gemensamt.

• Möjlighet ska ges till de spelare som ligger långt fram i sin utveckling att erbjudas träning 1 gång/vecka med äldre årskull, naturligtvis i samråd med spelare, föräldrar och berörda ledare. Varje lag ska ha en utpekad ledare som är ansvarig för detta gemensamhetsarbete och att dialogen lagen emellan förs av dem.

• Möjlighet till matchspel med äldre årskull kan ges för att stimulera individens utveckling, i samråd med ovan nämnda personer.

• Matcher ska spelas i serien för sin årskull. Lag anmäls i lämpliga nivåer utifrån truppstorlek och spelarnas kunskaps- och ambitionsnivå.

• Spel- samt startgaranti ska ges till alla spelare där möjlighet att prova olika positioner inom laget ska ges. Ambitionen är att lika mycket speltid ska ges till hela truppen så långt detta är möjligt.

• Individens utveckling står i fokus och alla spelare i truppen som regelbundet deltar i verksamheten ska erbjudas 1 match/vecka.

• Vid turneringsspel ska man dels åka gemensamt med hela truppen (utan nivåindelning) dels vid enstaka tillfällen åka nivåindelat.

• Fokus ska ligga på prestation. Resultatsträvan är att ha ett lag så högt upp som möjligt i seriesystemet.

 14 – 15 år  (9-9 stor & 11-11)

 

• Nivåindelade grupper på träningar och lag på match där viss rotation bör användas mellan de olika nivåerna och viss del av träningen ska ske gemensamt.

 

• Möjlighet ska ges till de spelare som ligger långt fram i sin utveckling att erbjudas träning 1 gång/vecka med äldre årskull, naturligtvis i samråd med spelare, föräldrar och berörda ledare. Varje lag ska ha en utpekad ledare som är ansvarig för detta gemensamhetsarbete och att dialogen lagen emellan förs av dem.

• Möjlighet till matchspel med äldre årskull kan ges för att stimulera individens utveckling, i samråd med ovan nämnda personer . Spel i seniorlag ska undvikas om inte väldigt speciella skäl finns.

 

• Matcher ska spelas i serien för sin årskull (se även punkt nedan om ålderöverskridande lag).

• Spel- samt startgaranti ska ges till alla spelare. Viss specialisering på positioner görs.

 

• Individens utveckling står i fokus och alla spelare i truppen som regelbundet deltar i verksamheten ska erbjudas 1 match/vecka oavsett kunskapsnivå.

• Vid turneringsspel väljer laget själv vilken nivå man vill anmäla sig till. RSF föreslår dock att man minst en gång per säsong åker på cup med hela laget.

• Fokus ska ligga på prestation. Resultatsträvan är att ha ett lag så högt upp som möjligt i seriesystemet.

• Åldersöverskridande lag: De lag som på grund av truppstorlek har svårt att erbjuda sina spelare träning och spel i en korrekt nivå i serier och cuper ska kunna ha ett åldersöverskridande (14-15 år) lag för de som kommit långt i sin utveckling och/eller för de som inte gjort det (se figur). Övriga spelare spelar så långt det är möjligt i sina respektive åldrars serier. Detta för att RSF ska kunna ha ett lag så högt upp i seriesystemet som möjligt men ändå kunna erbjuda alla spelare att spela på sin nivå och förebygga spelarförluster.

• Målsättningen är också (utöver ovan nämnda spetslag) att ha ett lag i varje ålderskull där spelarna utbildas för seniorspel. De spelare som inte spelar i spetslaget erbjuds spel antingen i sin respektive åldersklass alternativt i ett åldersöverskridande breddlag.

 

• Möjlighet till fortsatt fotbollsspelande ska stimuleras för att behålla så många spelare som möjligt oavsett kunskapsnivå.

 

• Vid regelbunden träning ska möjlighet till 1 match per vecka finnas i något av lagen beroende på kunskapsnivå.

• Individens och lagets utveckling står i fokus.

 

matris.jpg

Figur 1. Matris för möjlighet till spel mellan åldersklasser

 

 Spelarutbildningsplan 

 

 ”Att ha en spelarutbildningsplan innebär att ledare i en förening har en samsyn om hur spelarna ska utbildas men det är också en trygghet för spelaren. Ledarna talar samma språk och det finns en stegring i lärandet.” Erik Hamrén, förbundskapten herrar

 

RSF följer SvFF:s spelarutbildningsplan som beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare.

 

Det synsätt som genomsyrar SvFF:s spelarutbildningsplan är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv. Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde.

 

I planen tas också stor hänsyn till barns mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. Därmed uppfyller spelarutbildningsplanen det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets idéprogram) understryker – att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Allt för att ge bästa förutsättningar till långsiktig prestationsutveckling.

 

 Målbild 

Spelarutbildningsplanen är indelad i fyra nivåer från 6–19 år. Varje nivå har en egen målbild. Det som spelaren lär sig på en nivå finns med, förstärks och utökas på nästa nivå upp tills dess att målbilden är fullt utbyggd vid 19 års ålder. Det är viktigt att betona att de moment spelaren lärt sig på en nivå sedan finns med, utvecklas och används genom hela fotbollskarriären.

 

Målbilden består och beskrivs av Spelfilosofi, Färdigheter lag och Färdigheter spelare, och styr lärandet för varje nivå.

 

 Den röda tråden 

Nedanstående figur är den röda tråden i spelarutbildningsplanen. Den beskriver nivåerna som en spelare passerar i sin utveckling från barn till seniorspelare. Åldrarna i nivåerna är genomsnittet av kronologisk ålder samt biologisk och idrottslig utveckling. Eftersom det förekommer stora individuella variationer måste det tas hänsyn till dessa i all spelarutbildning.

 

Skärmklipp.JPG

 Ledarutbildningsplan 

En förutsättning för att vi i RSF ska kunna genomföra vår verksamhetsidé, leva efter vår idrottsliga filosofi och nå vår vision är att vi har utbildade och engagerade ledare. Nedan följer RSF:s plan för utbildning av alla ledare (om inte annat anges i tabellen). Alla kurser utom ”Välkommen till RSF” är kurser i SvFF:s tränarutbildningskoncept.

 

Nationella ungdomsledarutbildningar:

 

•Tränarutbildningen C är vår instegsutbildning och den första utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningsplan, kursen är består av två kursdagar á åtta timmar samt webbuppgifter mellan kursdagarna. Kursen ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har.

•Tränarutbildningen B Ungdom är det andra steget i svenska Fotbollförbundets tränarutbildningsplan kursen omfattar fyra kursdagar med mellanliggande webbuppgifter. •Tränarutbildningen A-Diplom är det tredje steget i svenska Fotbollförbundets tränarutbildningsplan kursen är uppdelad i A-diplom (4 dagar + Webbuppgifter) Version 3 2020-02-07 15

 

Internationell seniorutbildning:

 

•Tränarutbildning UEFA B är den andra utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege med inriktning på seniorer, kursen är på indelad i 7 moduler om vardera 2 dagar samt webbuppgifter (kursen är på 13 dagar) Denna utbildning ger ett Uefa diplom som är giltigt i alla UEFA`s medlemsländer och är en förutsättning för att söka de högre utbildningarna: UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA PRO License

 

 

Skärmklipp2.JPG
bottom of page