top of page

RSF ÖVNINGSBANK

SPELFORM 5-5

Fotbollsövningar för barn i åldrarna 8-9 år.
På 3 teman: Bollbehandling, Passningar och Avslut. 

Tema: Bollbehandling

 • Driva med alla delar av foten (insida, utsida, sula) 

 • Vända och riktningsförändra med alla delar av foten.
  Målet är att göra vändningar och riktningsförändringar på ett tillslag

spelets ide

1. Bollkordination

L

 • YouTube

Se instruktionsfilm

Så här organiserar ni övningen

En kvadrat vars storlek är anpassad utifrån spelarnas förkunskaper dukas med åtta koner enligt skiss. En kö på 2 spelare på ena sidan och 1 spelare på andra sidan som växlar. Med andra ord 3 spelare i varje arbetslinje.

 

Alla spelare på samma yta (hashtagformation = #)  för ökad trafik - för att öka kraven att ha koll på sin omgivning. Vid behov kan fyra spelare arbeta i maxläget. Välj då fyra spelare med större förkunskaper.

 

Så här går det till
Säkerställ med anvisningar att spelarna utför rätt moment.
1. driv (med utsidan/vristen)
2. driv - stanna med sulan en gång på vägen över - driv vidare
3. driv med varannan fot
4. vrist - sula
5. suldrag - vrist
6. insida - insida
7. insida - mellansteg - insida
8. utsida- mellansteg - utsida
9. utsida-insida-utsida-insida med varannan fot
10. suldrag med varannan fot
11. insida - insida - suldrag med varannan fot

Tryck lite extra på:
- avslappnad
- koncentrerad
- fotbollsställning/hållning – leder lätt böjda, armar för balans
- bollen framför sig
- blicken upp (vandra mellan spel och boll)
- anpassa din hastighet (hellre långsamt och rätt än fort och fel)
- flexibel/spänd i arbetsfot/bollfot/fotled

Anpassningar
Säkerställ progressioner och rätt balans i utmaningen.

2. Riktningsförändringar

L

Se instruktionsfilmer

 • YouTube

Riktningsförändring med insidan - två tillslag

 • YouTube
 • YouTube

Suldrag framför
– suldrag bakom

Vi ska träna på att ändra riktning med boll och göra det på ett sätt så att vi skyddar bollen med vår kropp. Genom att skydda bollen kan vi behålla den.

 

Så här organiserar ni övningen
I en yttre kvadrat dukas en romb vars hörn pekar mot kvadratens fyra sidar. Duka helst med platta koner, då dessa utgör utgångslägen för passiva försvarare. Spelarna delas in i fyra arbetsgrupper och jobbar ifrån samma sida i kvadraten under hela övningen. En spelare per arbetsgrupp avdelas inledningsvis som passiv försvarare. Samtidigt driver förste spelare från vardera utgångsläge upp mot försvararen utför anvisat moment och passar vidare bollen i anvisad riktning. Passaren blir ny försvarare och försvararen återgår till utgångsläget för anfallaren. Som tränare är det viktigt att ha
reservbollar tillgängliga.

 

Så här går det till
Effektivisera genom samtidiga igångsättningar vilket möjliggör 4 bollar, variera genom att i progressionen bygga in en passning och tillbakaspel från försvararen. Anpassa momenten genom att arbeta med 3 tillslag som nedbrytning eller med 1 tillslag som progression i riktningsförändringarna. Förenkla övningens organisation genom att bygga två ytor där endast två bollar används och passning slås rakt över efter riktningsförändring. För att öka svårighetsgraden kan försvararen under sin löpning till ledet pressa näste bollhållare passivt.


1. Riktningsförändring med insidan – 2 tillslag
2. Riktningsförändring med utsidan – 2 tillslag
3. Suldrag framför – suldrag bakom

Ledarskap
- Var aktiv i din positionering och var nära spelare som behöver mer stöd

- Stötta gruppen med den samtidiga igångsättningen

- Var tydlig och säkerställ förståelse hos alla kring anvisad riktning
- Säkerställ att spelarna förstår övningen innan momenten instrueras djupt.
- Beröm spelare för insats och koncentration, inte bara utfall

3. Jaktsäsong

Vi ska träna på driva i hög fart, vända och hitta lösningar i spelet på trånga ytor för att passera motståndare. En god bollbehandling frigör tid att se spelet och ta bra beslut.

 

Så här organiserar ni övningen

En rektangulär yta med plats för tre spelare i arbete dukas med två Quickplaymål på ena långsidan. På den andra långsidan markeras två startportar för respektive försvarande lag. En vändningslinje emellan dessa
portar markeras helst med en befintlig linje. Tre lag delas in och placeras ut på de tre utgångspositionerna; startlinjen mellan målen samt vid respektive port mittemot målen. Spelarna bildar led. Ett lag servar på tid, därefter sker rotation tills alla lag har fått ett genomförande med serven. Bollar vid anfallande lag inledningsvis. Tävla.

Så här går det till

Spelet startar när första spelaren i det anfallande laget driver in med boll in i spelytan. Anfallaren ska göra mål i något av det två målen, men måste först passera linjen och vända. En försvarare från respektive lag ger sig iväg när bollen är i spel. Dessa måste runda ett mål innan de kan vara aktiva. Vid brytning kan försvararna ta kontringspoäng till sitt lag genom att passa till en medspelare i det egna laget, igenom porten. Spela på tid, exempelvis 3 min. Rotera. Räkna poäng. Progression genom att tränaren gör igångsättning på marken alternativt i luften till felvänd anfallare.

Tryck lite extra på:

- maxlöp med boll (driv) för att vinna tid och yta
- anpassa din bollbehandling (tillslagslängd vid drivning) till situationen
- sök av för att välja den mest gynnsamma spelriktningen efter vändning
- vänd så nära passeringslinjen som möjligt för att vinna tid och yta
- ha en nödutgång om ditt första val inte går att genomföra
- utmana mot yta snarare än en försvarare för att flytta motståndaren
- använd medspelare (hota och häv passning för att skapa yta)
- spelbarhet (rörelseschema) på medspelare

Ledarskap
- Elda på och tävla. Värdera prestation och insats, inte resultat.

4. Breakdown - 2 mot 2

Så här organiserar ni övningen

En plan anpassad för 2v2 dukas med Quickplay-, 5-manna- eller 7-mannamål. Två lag delas upp och respektive lag utgår ifrån en diagonal arbetslinje enligt skiss. Om 5- eller 7-mannamål används spelar även målvakter. Bollar vid respektive lags utgångsläge på långsidorna i övning A och förlängd mållinje i övning B.

Så här går det till

A) Laget med initiativ startar ett anfall med en passning till medspelare vid förlängd mållinje. Samtidigt flyttar två försvarare, en från respektive utgångsläge in i spelytan. Vid brytning av försvarande lag fortsätter matchen. Bollen spelas till den är i mål eller död. Vid mål eller död boll är matchen slut. Samtliga spelare går av och nya kommer in. Om bollen går i mål får laget med initiativet, dvs det lag som gjort mål, fortsätta på ny boll från tränaren. Om bollen går död gäller samma sak dvs laget med initiativet (t ex det lag som skulle fått inkastet) fortsätter anfalla. Vid särskilt korta spel kan tränaren ropa "samma gäng" varpå samma spelare spelar vidare med ny boll. Rotation mellan lagets två utgångspositioner. B) Laget med initiativ startar ett anfall med en passning till medspelare på sidlinjen; denne måste göra ett tillbakaspel. Samtidigt flyttar två försvarare, en från respektive utgångsläge in i spelytan. Vid brytning av försvarande lag fortsätter matchen. Bollen spelas till den är i mål eller död. Vid mål eller död boll är matchen slut. Samtliga spelare går av och nya kommer in. Om bollen går i mål får laget med initiativet, dvs det lag som gjort mål, fortsätta på ny boll från tränaren. Om bollen går död gäller samma sak dvs laget med initiativet (t ex det lag som skulle fått inkastet) fortsätter anfalla. Vid särskilt korta spel kan tränaren ropa "samma gäng" varpå samma spelare spelar vidare med ny boll. Rotation mellan lagets två utgångspositioner.

Tryck lite extra på:

- gå med bollen, lyft blicken för att utmana motståndarna alternativt hitta passning till medspelare

- sträva efter maxlöpningar
- hota och häv passningar (använd medspelare för att utmana)
- spelets idé

bollkontroll

Tema: Passningar

 • Introducera bredsida passning

 • 4S = Spelbarhet - Speldjup - Spelbredd - Spelavstånd

1. Passningskanaler

Så här organiserar ni övningen

Passningskorridorer dukas med en konport som markerar centrumlinje. Spelarna organiseras i arbetsgrupper om fyra och två spelare utgår från vardera bas i korridoren. En boll per arbetslinje. Inga rotationer, spelarna ligger kvar i samma utgångsläge under varianterna.

Så här går det till
A) Bollhållaren driver upp till centrumlinjen, passar över med en insida och löper tillbaka till egen bas.
( baklängeslöp för att öka spelavståndet, se boll)

B) Bollhållaren driver ut förbi konporten, passar i vinkel med en insida och löper tillbaka till egen bas.
( baklängeslöp för att öka spelavståndet, se boll)

C) Bollhållaren passar sig själv upp till centrumlinjen, löper ifatt bollen och passar över med en insida. Löper därefter tillbaka till egen bas.

D) Bollhållaren driver upp till centrumlinjen, passar över med en insida, får ett tillbakaspel och passar ner bollen igen på ett tillslag. Löper därefter tillbaka till egen bas.

Progression
Varje arbetspar positionerar sig i olika djup på sin planhalva. I den första varianten arbetar spelarna med ”kort-kort-lång passning”. I nästa variant byggas ännu en passning in. Rotera mellan utgångslägen på egen planhalva efter varje överspel.

Tryck lite extra på:
- vrid ut tårna
- ta upp tårna
- böj lätt i isättningsbenet
- lås höftleden på sparkbenet
- bakpendla i knäleden på sparkbenet
- för fram armen på icke-sparkande sida vid bakpendling
- vandra med blicken mellan mottagare och boll
- se bollen genom att vrida ut huvudet och titta ner
- rikta isättningsfotens tår i passningens riktning
- placera isättningsfoten nära bollen
- ha bröstet framåt igenom hela rörelsen
- sträck på isättningsbenet vid bollträff
- för armen mot kroppen vid bollträff
- sätt i arbetsfoten bakom isättningsfoten efter bollträff

2. Mottagningsrutor

Så här organiserar ni övningen

Duka 5 kvadratiska ytor på ca 4x4 meter med platta koner. Spelplanens storlek ska anpassas till spelarnas förkunskaper. Spelarna ska inte med lätthet hitta från hörn till hörn. I progressionsövningen indelas två jämna lag.

 

Så här går det till
A) Dela in de i par med 1 boll. Den utan boll ska springa till en ledig yta och få en passning. Den som passade springer sen till en ny ruta och får en passning. ”Offside” (ingen får vara i fyrkanten innan bollen är på väg) tillämpas i mottagningsytan för att tvinga till höghastighetslöp.


Varianter:
- Styrd mottagning/medtagning
- Styrd riktning i utgången av kvadraten
- Press efter passning


B) Dela in i två lag. En boll. Lagen får poäng när de passar någon i en ruta. Spel via igångsättning av boll från tränaren. Två lag spelar fritt spel. Mål görs genom att spela passning in i tom kvadrat till medspelare som tar emot. Mål får inte göras två gånger i rad i samma kvadrat. En nedbrytning kan vara att spelarna får befinna sig i kvadraten när passning slås. Som progression kan styrda utgångar ur kvadraten användas samt att försvarande lag får kliva in i press inom mottagningsytan.

Tryck lite extra på:
- de fyra grundförutsättningarna i anfallsspel
1. spelbarhet
2. spelavstånd
3. spelbredd
4. speldjup
- val av bollbehandling
- maxlöpningar för spelbarhet
- avledande löpningar och rörelser
- val av ytor (från överbelastad sida till svag sida)
- löpningar från blind sida för spelbarhet
- mottagningens längd och riktning
- medtagningens längd och riktning

3. 3 mot 2

Så här organiserar ni övningen

Spel mot mål alternativt linje.

Så här går det till

Utmana med olika antal. Anfall - försvar - vila. Försvararna slår över boll till anfallare i igångsättning.

Tryck lite extra på:
- öppna ytor
- skapa numerära överlägen

4. Bollinnehav med vändspelare

Så här organiserar ni övningen

En rektangulär spelplan med två stora mål dukas på en yta vars storlek möjliggör djupledsspel men som utifrån gruppens förkunskaper ställer krav på bollbehandlingen och passningsspelet. En mittlinje markeras. Tre lag indelas, och spelet kommer att genomföras med två lag mot ett lag. Indelningen är helt grundad på gruppens numerär. I illustrationen har tre lag indelats på 12 spelare. Spelet spelas de facto 8v4. Spelarna har i detta fall blivit tilldelade en planhalva. Fyra spelare utgår från start ifrån förlängda mållinjen enligt skiss. Bollar vid tränaren som står för igångsättningar. Använd övertaliga spelare för att exempelvis skapa större numerära överlägen för anfallande lag. Målen skapar incitament för försvarande lag.


Så här går det till

Bollinnehavsspel på tid. Anfallande lag ska äga, kontrollera och behålla boll i två minuter. Försvarande lag ska bryta och göra kontringsmål i de stora målen. Vid understödspassning till vändspelarna byter passaren med vändspelaren. Denne får driva in bollen på plan. Räkna kontringsmål.

 

Progression

Övergå till fritt spel med målvakter i exempelvis trelagsprincip och uppmuntra passningsspelet.

Tryck lite extra på:
- de fyra grundförutsättningarna i anfallsspel
1. spelbarhet
2. spelavstånd
3. spelbredd
4. speldjup
- val av bollbehandling
- maxlöpningar för spelbarhet
- avledande löpningar och rörelser
- val av ytor (från överbelastad sida till svag sida)
- löpningar från blind sida för spelbarhet
- passningsteknik
- mottagningens längd och riktning
- medtagningens längd och riktning


Tillslag

Tema: Avslut

 • Hitta vristen

 • Träffa högre upp på foten vid skoknuten

 • Tryck ner tårna i sulan

 • Pendla med underbenet

1. Hitta vristen

Så här organiserar ni övningen

Inledningsvis en boll per spelare och inbaning fritt över yta som övergår till en parövning i korridorer för att avslutningsvis åter med en boll per spelare organisera sig mot ett staket. Övningen kräver stora inslag av individuella instruktioner, vilket medför att tränaren ska röra sig på stora ytor och sträva efter att se alla spelare.

 

Så här går det till
A) Vristjonglering. Spelaren jonglerar/slår upp bollen till sig själv med sträckt vrist, med studs emellan tillslagen. Prata med spelarna om olika skruvar och sträva efter total skruvlöshet.

 

B) Paren ska slå över bollen till varandra enligt olika villkor. Mottagaren fångar med händerna.
1. Släpp från handen till en studs och överspel med vrist
2. Släpp från handen till överspel på volley med vristen
3. Släpp från handen till höga överspel på volley med vristen
4. Släpp från handen till flacka överspel på volley med vristen
5. Flicka upp bollen från marken till överspel på volley


C) Flacka sydamerikanska utsparkar mot staket.

 

Progression

Om tiden tillåter kan snärtskott introduceras.
 

Tryck lite extra på:
- hållning
- fotkorrigeringar
- kraftkontroll
- hitta rätt relation mellan knäled och fotled
- lås fotleden i ytterläge vid vristtillslag
- fokusera bollen i träffögonblicket
- landa på skottfoten

2. Ledtävling

Så här organiserar ni övningen

En snabb övergång från föregående övning. Spelarna organiseras i grupper om 3-4. En kastare placerar sig på utsidan av kvadraten och led formas mot kvadratens centrum. Syftet är att bollar ska gå ut ur ytan för att inte träffa någon spelare. Övningen kan givetvis också organiseras i korridorer. Välj avstånd utifrån förkunskaper. Reservbollar vid kastaren.

Så här går det till
En kastare/servare utses per arbetsgrupp. Denne byter på tid eller utifrån byte av variant. Övriga spelare i gruppen skapar en tydlig arbetslinje. Utifrån villkor ska grupperna tävla mot varandra, på antingen tid eller genom att uppnå ett visst antal lyckade repetitioner. För att lyckas måste villkoret uppfyllas samt att kastaren måste fånga returen.

 

Exempel på villkor:
1. volley
2. lår – fot
3. lår – fot – fot
4. lår – fot – byte av fot
5. bröst - lår – nick


Som progression kan ett samspel villkoras mellan spelarna i ledet. Därmed kan såväl två som tre spelare vara involverade i varje repetition. Exempel på villkor där bollen slås mellan två spelare:


1. nick - - nick
2. fot - - nick
3. lår – fot - - lår fot
4. …

Tryck lite extra på:
- fotbollsställning
- koncentration
- kraft och balans
- hitta rätt relation mellan knäled och fotled
- lås fotleden i bollträffen
- fokusera bollen i träffögonblicket

3. Stötskott

Så här organiserar ni övningen

I ett straffområde med ett stort mål dukas två arbetslinjer med färgkodade koner. En avslutsyta i form av en rektangel dukas med platta koner. Målet kan med fördel smyckas för att öka kravställningen på precision i avsluten. Två arbetsgrupper indelas och spelarna fördelar sig så att det finns två spelare vid utgångspositionerna för skott respektive passning, medan övriga fyller på positionen längs förlängda mållinjen. Bollar vid förlängda mållinjen.
Bollar hämtas under övningens gång med ansikten ut mot skyttar.

Så här går det till
Samtidiga uppstarter. Passning från spelare vid förlängda mållinjen till väggspelare i straffområdet. Efter väggspel vinklas en diagonal passning (ska i match motsvara snett bakåt) för avslut. Skytten ska med timing säkerställa att denne kommer in i avslutsytan med full fart, avsluta med stötskott i valfritt hörn. Spelarna roterar ett steg. Snabba igångsättningar efter varje avslut.

Tryck lite extra på:
- stegra din löpning in i avslutsytan
- timing in i avslutstytan
- maxlöpning ska föregå avslutet
- val av avslutsfot beror av situation och läge (tid, yta, passningen)
- lås fotleden vid tillslaget
- titta på boll vid bollträff
- precision före kraft
- tillslaget skall endast använda en underbenspendel
- ha små rörelser i kroppen vid tillslaget (minimera felkällor)

Progression
Grundutförandet har relativt hög svårighetsgrad. Syftet med väggpassningar och vinklade direktpassningar är att implicit träna på stötskottet. Teknikerna är detsamma. Om spelarnas förkunskaper inte tillåter dessa kombinationer kan utgångsläget i straffområdet tas bort till förmån för växelvisa passningar till avslut. Som progression kan vinklar
ändras och omvända led användas.

4. Distanskott - 2 mot 2

Så här organiserar ni övningen

En relativt kort plan anpassad för 2v2 dukas med stora mål. Använd gärna befintlig linje för att markera en central passeringslinje (mittlinje). Två lag delas upp och respektive lag utgår i två led från förlängd mållinje. Målvakter uppmuntras att delta.

Så här går det till
Igångsättning från tränaren till det ena laget som startar ett anfall mot det andra laget som flyttat upp när bollen spelades igång. Om mål görs med distansskott från egen planhalva får laget 3 poäng, annars gäller 1 poäng. Vid brytning av försvarande lag fortsätter matchen. Bollen spelas till den är i mål eller död. Vid mål eller död boll är matchen slut. Samtliga spelare går av, roterar och nya kommer in. Om bollen går i mål får laget med initiativet, dvs det lag som gjort mål, fortsätta på ny boll från tränaren. Om bollen går död gäller samma sak dvs laget med initiativet (t ex det lag som skulle fått inkastet) fortsätter anfalla. Vid särskilt korta spel kan tränaren ropa "samma gäng" varpå samma spelare spelar vidare med ny boll.

Tryck lite extra på:

- spelets idé

- skapa yta genom att hota passning till medspelare eller genom skottfinter

- värdera passningar på kropp eller yta

- ta läget när det uppstår (var beslutsam)

- värdera distansskott kontra passning i djupled (3v1 p)

- rörelseschema på medspelare utan boll

Tips

Anvisa försvarande spelare att göra en snabb uppflyttning och komma in i block. Ju närmare skytten, desto mindre ont gör det att blockera skott.

 

Progression
1. Förändring av numerär, t ex: 3v3
2. Förändring av numerärt läge , t ex 3v2 där en forward per lag utgår från
sidlinjen/mittlinjen de gånger det egna laget har initiativet och därmed skapar
ett numerärt överläge.

bottom of page