top of page

RSF ÖVNINGSBANK

SPELFORM 7-7

Fotbollsövningar för barn i åldrarna 10-11 år.
På 3 teman: Utmana, Passningsspel och Individuellt försvarsspel 

Tema: Utmana

  • Uppmuntra till att söka, hitta och driva in i öppna ytor. Går det att driva framåt gör det.

  • Vi fintar med hela kroppen! Ex. en överstegsfint gör vi genom att dämpa axeln, vrida bröstet och dra foten över bollen.

  • Jobba med riktningsförändringar och att kunna utföra stora sådana med ett tillslag.

Utmana

1. Fintskolning

Så organiserar ni övningen

Organisation enligt skiss. Samtidighet. Varannan diagonal.

 

Så går det till
Lågfartsfinter och högfartsfinter åt båda håll. Ex tvåstegsfint, balansfint, överstegsfint, kroppsfint, passningsfint, fotfint.

Tryck lite extra på:
- I momentet
- Tempoväxla
- Tyngdpunktsförflyttning med låg tyngdpunkt
- Teknisk riktighet

- Anpassning av avstånd till motståndare

- Anpassning av fart

- Rörelseflyt

2. 1v1v1

Så här organiserar ni övningen

En rektangulär yta med plats för tre spelare i arbete dukas med mål på långsidorna, mellan den ena kortlinjen (mållinjen) och mittlinjen. På den andra kortlinjen, som är startlinjen, markeras en startport i mitten. Tre lag
delas in och placeras ut på de tre utgångspositionerna; startlinjen samt på motsvarande stolpe vid respektive mål. Spelarna bildar led. Bollar vid ledet på startlinjen.

Så här går det till

På tränarens signal (och med tidtagning) startar spelaren med boll på startlinjen med mål att ta sig över mållinjen på motsatt sida med bollen under kontroll. Den första spelaren vid respektive mål tar sig samtidigt in i
ytan för att förhindra bollhållaren samt bryta och göra mål på motsatt mål. Situationen är således 1v1v1 eller 1v2. Så fort bollen är död eller i mål startar nästa bollhållare. Spelarna tar sig tillbaka till sina egna led så snabbt som möjligt. Spela på tid, exempelvis 3 min. Rotera. Räkna poäng.

 

Progression
Som progression kan ett mål användas som anfallaren ska träffa efter passeringslinje.

Instruktion
- driv med utsidan av foten
- anpassa tillslagslängden vid drivning till egen fart och yta
- sikta på bortre försvararen istället för närmaste för att flytta försvarareoch ställa frågor
- öppna ytor
- var beredd att ställa om defensivt
- satsa när ytan finns
- värdera risk och möjlighet
- värdera utslagning kontra nödutgång


Elda på övningen verbalt och säkerställ snabba igångsättningar för att driva på och skapa tävlingshets.

3. Super Bowl

Så här organiserar ni övningen

En rektangulär spelyta dukas anpassad för spel 4v4. Med fördel kan ytan göras något större inledningsvis. I spelytan dukas två målytor. Tre lag indelas för vinnarspel. Tvåminutersmatcher där vinnande lag står kvar
alternativt slås ut vid oavgjort. En "flygande" (rödmarkerad) målvakt i vardera lag. Reservbollar vid respektive lags målyta.

Så här går det till
Spel 4v4 eller utifrån numerära förutsättningar där endast en spelare i vardera lag, den "flygande" målvakten får spela bollen framåt. Övriga får endast passa bakåt, i sidled alternativt driva framåt. Mål görs genom att
spelare driver in i målytan med bollen under kontroll. Vid död boll eller otillåtet "framåtspel" gör laget med initiativ igångsättning från egen målvakt. Spelformen ska tydliggöra värdet av att skapa yta för sig själv
för att hamna i 1v1-lägen. När läget inte finns ska spelaren vända och söka rättvända understödsspelare.

 

Tryck lite extra på:
- spelets idé
- rörelseschema
- timing i frånskjut/avledande löpning
- sökbeteende i form av förberedande avsökning
- utmana när läget finns
- nödutgångar
- första passning efter brytning
- riskbedömning


Tryck på de 4 S:en, grundförutsättningar i anfallsspel:
• Spelbarhet
• Spelavstånd
• Speldjup
• spelbredd

 

Det är viktigt att spelarna förstår värdet av att i anfallsspelet relatera till varandra på plan, för att skapa lägen för en mot en.

4. Understödskamp

Så här organiserar ni övningen

En rektangulär plan anpassad för 1v1-2v2 dukas med små mål. Två lag (svart vs röd) delas upp och respektive lag utgår från två utgångslägen i två led från det egna målets stolpar. Leden på höger sida om målen har bollar. Rotation mellan lagets två utgångslägen.

 

Anvisningar
Spelarna i leden med boll utgår som försvarare men börjar med att spela upp sin respektive boll till motståndar-anfallaren på motsatt sida. Bollarna ska spelas samtidigt och när bollen är spelad startar två parallella matcher (1v1). Båda bollarna spelas till den är i mål eller död. Om försvarare bryter fortsätter således matchen. Röd gör alltså mål på svart mål och vice versa.

Progression
Efterhand införs regeln att om den ena bollen går död men den andra är i spel flyttar spelarna vars boll gått död in i andra matchen. På detta sätt skapas nya situationer i form av 1v2, 2v1 respektive 2v2.

Tryck lite extra på:

- innan mottagningen, överblicka ytan du vill ta
- möt bollen, gör mottagningen till en aktiv rörelse
- styr den i gynnsam riktning så att du flyttar försvararen
- styr bollen till rätt avstånd inför nästa tillslag (locka in i press)
- värdera intagning eller mottagning
- koppla val av fint till situation och läge (ingångshastighet, avstånd, yta)
- var beredd att hitta en alternativ lösning (nödutgång)
- skapa dominans (provocera till aktion)
- beslutsamhet inför avslut
- var beredd att ställa om

Passningsspel

Tema: Passningsspel

  • Fortsätt med 4S som finns i 5v5

  • Jobba med förståelsen om hur vi skapar ytor åt varandra. Möter jag bollen skapas det yta bakom, går jag i djupet skpas det yta framför.

  • Motlöpningar, avledande, korslöpningar

1. Mottagningsrutor

Så här organiserar ni övningen

Duka 5 kvadratiska ytor på ca 4x4 meter med platta koner. Spelplanens storlek ska anpassas till spelarnas förkunskaper. Spelarna ska inte med lätthet hitta från hörn till hörn. I progressionsövningen indelas två jämna lag.

 

Så här går det till
A) Dela in de i par med 1 boll. Den utan boll ska springa till en ledig yta och få en passning. Den som passade springer sen till en ny ruta och får en passning. ”Offside” (ingen får vara i fyrkanten innan bollen är på väg) tillämpas i mottagningsytan för att tvinga till höghastighetslöp.


Varianter:
- Styrd mottagning/medtagning
- Styrd riktning i utgången av kvadraten
- Press efter passning


B) Dela in i två lag. En boll. Lagen får poäng när de passar någon i en ruta. Spel via igångsättning av boll från tränaren. Två lag spelar fritt spel. Mål görs genom att spela passning in i tom kvadrat till medspelare som tar emot. Mål får inte göras två gånger i rad i samma kvadrat. En nedbrytning kan vara att spelarna får befinna sig i kvadraten när passning slås. Som progression kan styrda utgångar ur kvadraten användas samt att försvarande lag får kliva in i press inom mottagningsytan.

Tryck lite extra på:
- de fyra grundförutsättningarna i anfallsspel
1. spelbarhet
2. spelavstånd
3. spelbredd
4. speldjup
- val av bollbehandling
- maxlöpningar för spelbarhet
- avledande löpningar och rörelser
- val av ytor (från överbelastad sida till svag sida)
- löpningar från blind sida för spelbarhet
- mottagningens längd och riktning
- medtagningens längd och riktning

2. Parspel

Så organiserar ni övningen

Kvadrat för spel 2v2. Tränare med bollar utanför ytan. Spelarna delas in med siffror i tvåmannalag. Två st ettor (X1), två tvåor (X2), två treor (X3) osv upp till lag X6. Lag X1 och lag X2 utgår inne i ytan medan övriga lag utgår utanför ytan med längst möjliga avstånd från varandra inom lagen. Västar behövs inte. Om spelarnas förkunskaper inte tillåter spel i numerärt lika antal kan en alternativt två neutrala jokrar delta i ytan. Ytans storlek kan också utökas för underlätta för yngre spelare.

går det till
Spel i ytan mellan två lag (par). Minst en passning ska slås inom laget innan bollen spelas ut till spelare i nytt par utanför ytan. Denne ska hitta sin lagkamrat som löper ut och gör sig spelbar. Bryter försvarande lag gäller samma sak alternativt att bollen får spelas ut direkt. Lag som lyckats spela ut bollen byter platser med det lag som kommer in.

Progression
Villkor kan förändras både för övningen men också för ett särskilt lag/par, t ex: två passningar inom laget eller spel på ett tillslag när boll spelas ut ur ytan. I de fall joker används kan även dennes aktioner villkoras i passningssekvensen.

Tryck lite extra på:
- vakenhet
- spelbarhet
- frånskjut
- locka in press för att skapa mer tid för medspelare
- avledande löpning
- timing
- fotställning
- sökbeteende
- kommunikation
- val av bollbehandling

3. Riktningsstyrt bollinehavsspel

Så organiserar ni övningen

En rektangulär spelplan med två stora mål dukas på en yta vars storlek möjliggör djupledsspel men som utifrån gruppens förkunskaper ställer krav på bollbehandlingen. Två frivilliga målvakter utses och utgår ifrån vardera
straffområde. Indelningen av lag är helt grundad på gruppens numerär. I illustrationen har tre lag indelats och en joker används. Spelet spelas de facto 6v3 då båda målvakter tillhör anfallande (bollhållande) lag. Det tredje
laget är vilande på tid. Bollar vid båda målen.

 

Så går det till
Riktningsstyrt bollinnehavsspel i numerärt överläge där målvakterna utgör vändningsspelare. Igångsättning från en målvakt som utses av tränaren. Anfallande lag ska på 2 minuter få till så många spelvändningar som möjligt.
Alla tre lag får ett försök och laget med flest spelvändningar från målvakt till målvakt vinner setet. För att spelvändningen ska räknas måste boll från ena målvakten gå via minst två utespelare till nästa målvakt. Om
försvarande lag vinner boll kan de nolla anfallande lagets spelvändningar genom att kontra in ett mål på valfritt mål. I detta läge måste laget i numerärt överläge återerövra boll alternativt förhindra mål. Byt målvakter när ett set är färdigspelat och samtliga tre lag anfallit.

Tryck lite extra på:
- val av bollbehandling (fot, del av fot, antal tillslag etc.)
- intagning, mottagning eller medtagning utifrån situation
- kommunicera såväl verbalt som icke-verbalt
- stort lag för att skapa tid och yta
- spelbredd skapar förutsättningar för speldjup
- maxlöpningar utan boll för att skapa yta och bli spelbar
- intagningar för att locka in till press och skapa ytor för medspelare

 

Ledarskap

Detta spel kräver aktivt tränarskap i form av anpassning av ytans storlek, spelarnas numerära förhållande kopplat till förkunskaper och eventuella villkor såsom tillslagsbegränsningar vid behov. Glöm inte att övningen kärna
är bollbehandling och lägg stor vikt vid att förstärka aktioner med boll där spelare skapar sig tid och yta. Elda vid omställningar för att skapa intensitet och fler aktioner.

4. Vändspel, Etablering till Attack

Så organiserar ni övningen

En stor, rektangulär plan dukas med stora mål för spel med gruppens antal minus två målvakter och två utespelare. Reservbollar i målen för igångsättning av målvakterna. Två lag delas upp med västar och två spelare, de spelbara jokrarna med västar i avvikande färg placerar sig utanför planen på varsin sida i höjd med mittlinjen. Strävan är totalt: 3+MV v 3+MV +2 för att nå en 5v3+MV-situation. Dvs 10 aktiva spelare. Då numerären avviker från detta, hantera med t ex två jokrar per lag alternativt trelagsprincip. Viktigt att hantera numerären i tränarskapet för att komma åt övningens kärna.

 

Så går det till
Fritt spel gäller inledningsvis. Spelarna organiserar sig med fördel centralt då de spelbara jokrarna utgör yttermittfältare till höger respektive vänster. Om joker passas får den behållas inne på plan till bollen går förlorad. Därefter återvänder jokern till sidlinjen och är då spelbar för det andra laget. Målet är att spela in yttrarna och därmed skapa numerärt överläge. För att göra mål krävs att en joker (ytter) är inspelad. Vid två inspelade jokrar får laget 3 poäng om det gör mål.

 

Progression
- Mål får göras när som helst för 1 poäng. Två poäng för mål med en joker, 3p för mål med två jokrar
- Då numerären gör så att varje lag har egna kantspelare ”jokrar” kan dessa aktiveras för kontring om försvarande lag bryter Instruktioner

 

Tryck lite extra på:
- ”Etableringsspel är ingen hastighetstävling. Kyla i etableringsfasen.”
- spela inte passningen om du är opressad, driv hellre och sök i spelet
- bollcirkulation
- spelbarhet
- låt yttrarna stå för spelbredd - prioritera att vara många centralt
- speldjup bakåt och framåt
- det går ut på att vinna – skapa avslut
- tänk taktiskt


Ind Försvarsspel

Tema: Individuellt Försvarsspel

  • Pressteknik: Armlängs avstånd, surfbrädan, låg tyngdpunkt

  • Pressvinkel: Närma dig motståndaren i en vinkel

1. Atletism

Så här organiserar ni övningen

Enligt skiss med 1 boll på 3 spelare. En kvadrat vars storlek är anpassad utifrån spelarnas nivå dukas upp. Alla spelare på samma yta med mycket trafik, för att öka komplexitet samt för att öka kravställningen på att lyfta
blicken. Övningen möjliggör för instruktören att komma nära samtliga spelare och ge individuell återkoppling vid baserna. Välj bland nedan moment efter ålder, förkunskaper. Förbered spelarna progressivt för maxlöpningar.

Så går det till
A) driv - passa - utför atletiskt moment - löp ner till bas
B) driv - passa - utför atletiskt moment - återfå balans - passa - löp ner till
bas (progression mot direktpassningar för att öka kravställning)
Varianter atletiska moment: bröstet på marken, rumpan på marken,
rullning, snurra tre varv, diverse hopp

Progression
C) passa - maxlöp runt egen hörnkon med tydlig acceleration,
deaccelaration och ny acceleration - passa - löp ner till bas
D) passa - maxlöp till närmsta centrumkon med tydlig acceleration,
deaccelaration och ny acceleration - passa - löp ner till bas
E) passa - maxlöp mot övriga spelare i ytans centrum, gör ”high ten” på
övriga spelare så snabbt som möjligt. Därefter tävling till basen

Tryck lite extra på
- Fotbollsställning/hållning – leder lätt böjda, armar för balans
- Blicken upp (vandra mellan spel och boll)
- Flexibel/Spänd i arbetsfot/bollfot/fotled
- Avslappnad
- Koncentrerad
- Explosiv

2a. Pressteknik i presskorridorer

Så organiserar ni övningen

Linjeövning med minimalt fyra och maximalt sex spelare i varje arbetslinje. Två bollar per arbetslinje. Spelarna organiseras med två spelare med boll i linjens båda baser (ytterlägen) och en spelare utan boll mittemellan dessa.
Eventuella övertaliga spelare utgår från linjens baser utan boll.

 

Så går det till
Den ena bollhållaren passar till spelare i centrum, pressar denne matchlikt men passivt och utan att bryta. Den nya bollhållaren tar emot, passerar försvararen och vänder upp i ytterläget alternativt lämnar över bollen till väntande spelare. Den tidigare försvararen som tagit sig upp i arbetslinjens centrum får ny passning från den andra bollhållaren, tar emot och passerar näste försvarare.


A) Kasta- Löp in centralt - Fånga boll- Spring ner med boll och lämna över
B) Passa- Löp in centralt – Ta emot boll – Driv ner boll och lämna över
C) Kasta - Löp upp i press - Sätt handen på bollen - Fånga boll- Spring ner
med boll och lämna över
D) Passa - Löp upp i press - Sätt en presställning – Ta emot-Driv ner boll och
lämna över
E) Passa - Löp upp i press - Sätt en presställning – Följ med spelaren på ett
kontrollerat spelavstånd - Löp upp - Ta emot - Driv ner boll och lämna över
F) Passa - Löp upp i press - Sätt en presställning – Följ med spelaren på ett
kontrollerat spelavstånd hela vägen tillbaka till ditt utgångsläge - Löp upp - Ta emot - Driv ner boll och lämna över

Kronologisk instruktion
1. Starta din löpning mot bollhållaren redan när bollen på väg till denne. Bedöm först om det är lämpligt att direkt försöka bryta, annars sänker du farten på lämpligt avstånd på försvarssida om bollhållaren.
2. Pressavståndet ska vara så kort som möjligt - utan att risken att bli passerad är för stor.
3. Sidställ fötterna, så att du kan styra/följa din motståndares rörelse.
4. Böj lätt i höft och knän för att få en låg tyngdpunkt. Stå framåtlutad med kroppstyngden på främre delen av foten. Använd armarna för balans och armföring.
5. Pressa motståndaren i en för dig gynnsam och bestämd riktning.

2b. Pressteknik

Så organiserar ni övningen

Två spegelvända rektangulära ytor dukas med småmål/konmål nära ena sidlinjen. En konport dukas för kontringslinje. Tävla.

 

går det till
Utgångslägen i ytans två hörn, där försvararen utgår bredvid eget mål. Igångsättning via diagonal passning från försvarare följt av uppflyttning. Därefter ska försvararen styra bort avslutet. Mål ger minuspoäng. Missat avslut ger inga poäng. Brytning följt av drivning genom konporten ger ett poäng. Individuell tävling med försvarsfokus. Rotera ett steg längs övningens fyra utgångslägen.

 

Tryck lite extra på:
Pressavstånd (gap control)
Fartbedömning
Vinklar
Pressvinkel
Löpvinkel
Försvarsställning
Hållning - fotbollsställning
Fotarbete - steglängd i avståndshanteringen
Fotställning – surfbrädan
Riktningsförändring – tyngdpunkt
Armföring
Blickföring
Defensivt sökbeteende
Försvarslöpning/vändning
Rotation från försvarsfot - tyngdpunkt
Styr mot sämre fot eller sämre läge/bollfot

3. Försvarsobalans

Så organiserar ni övningen

En spelplan med fyra utgångspositioner enligt skiss. Två lag indelas. Övningens primära syfte är att återfå balansen i försvarsspelet. Målvakt i ett större mål samt 2 konportar för kontringsmål. Växla utgångspositioner inom lagen efter varje genomförande, alternativt på givet tidsintervall.

 

går det till
Laget med initiativ gör igångsättning. Målvakten anses neutral (får styra ut bollar som i handboll) Efter igångsättning är det fritt spel och spelarna äger besluten. Vid brytning ska försvarsspelarna kontra och får poäng när de lyckas driva igenom de blåa konportarna. Sekvensen fortgår till död boll. Kontra på eventuella returer från målvakt alternativt via igångsättning på räddning. Som variant kan försvararna passa igenom konportarna för kontringspoäng.

 

Tryck lite extra på:
- maxlöp in i din försvarsposition
- prioritera centrum
- värdera brytning kontra täckning av yta
- vid numerärt underläge skall den farligaste motståndarens prioriteras
- försvarsintensitet
- hitta en löpvinkel som stänger passningsvägen
- välj en pressvinkel som ger dig kontroll över situationen
- värdera läget att bryta/tackla
- bryt/tackla med beslutsamhet och med kroppen bakom för kraft
- ställ snabbt om mentalt efter brytning
- var noggrann med första pass efter brytning.

4. Försvarsmentalitet

Så organiserar ni övningen

En plan anpassad för 2v2 dukas med stora mål. Två lag delas upp och placeras ut diagonalt i led vid målens stolpar (se skiss). Målvakter utses och underlättar i angivandet av lagens anfalls- och försvarsriktning. Då spelarna är diagonalt uppställda utgår således forwards från motståndarens ”förlängda mållinje” medan backarna utgår vid sidan av egen målvakt. Bollar vid tränaren som har utgångsposition utanför planen i höjd med mittlinjen.


Så går det till
Tränaren sätter igång bollen med spel till det ena laget som startar ett anfall. Minst en passning måste slås inom laget, antingen genom spel framåt eller genom tillbakaspel. Försvarande lag maxlöper in i försvarsspel. Backen läser faror och prioriterar forwarden medan försvarande forward prioriterar sin omställning. Vid brytning av försvarande lag fortsätter matchen. Bollen spelas tills den är i mål eller död. Vid mål eller död boll är matchen slut. Samtliga spelare går av och nya kommer in. Om bollen går i mål får laget med initiativet, dvs det lag som gjort mål, fortsätta på ny boll från tränaren. Om bollen går död gäller samma sak dvs laget med initiativet (t ex det lag som skulle fått inkastet) fortsätter anfalla. Vid särskilt korta spel kan tränaren ropa "samma gäng" varpå samma spelare spelar vidare med ny boll som passas/kastas in för duell. Spelarna byter utgångslägen efter genomförd sekvens.

Progression
Två poäng för mål som föregås av brytning i försvarsspelet.

Tryck lite extra på:
- försvarsmentalitet: vilja och lust att försvara
- försvarsintensitet: intensitet (fart, kraft och frekvens) i försvarsspelet
- maxlöpning för att hamna på försvarssida
- pressa, tackla, bryta
- blocka skott, gå mot skytten
- ”in emellan” – anfallare och eget mål när du kan
- kan du inte vinna situationen ska inte din motståndare få göra det heller – minst oavgjort i duellen!
- tvinga motståndaren till avslut i obalans och dåliga vinklar

bottom of page