top of page

RSF ÖVNINGSBANK

SPELFORM 9-9

Fotbollsövningar för barn i åldrarna 10-11 år.
På 3 teman: Utmana, Passningsspel och Individuellt försvarsspel 

Tema: Passningsspel

●    Förmågan att “suga in” motståndare genom att överbelasta en sida
●    Timing i vändspel
●    Kontrollpassning vid bollvinst

Passningsspel

1. Vändspel med 2 bollar

Så organiserar ni övningen

Kona ut en kvadrat vars storlek beror på antalet spelare. Dela upp två lag. Sätt ut två väggspelare per lag mittemot varandra på sidorna. Resterande spelare i mitten. En boll per lag. 

Så här går det till
Lagen ska spela bollen mellan sina väggspelare utan att krocka med det andra laget. Om en spelare passar vägg byter denne plats med väggen och blir ny vägg medan den tidigare väggen kliver in i kvadraten. Om övningen används som uppvärmning kan som regel vara att alla spelare i mitten behöver röra bollen innan den spelas över. 

Tryck lite extra på:
- 4s
- Spel på tredje spelare
- Överbelasta
- Spel emellan och igenom “motståndarna”

- Varianter och progression
- Tillslag (två, ett, måste två osv.
- Inga tillbakapassning (enbart tredje spelare)
- Väggspelaren måste hitta direktpassning till tredje spelare när denna får bollen
- Styrda positioner

2. Vändspel med motstånd

Så organiserar ni övningen

En stor kvadratisk yta för spel enligt gruppens antal minus fyra väggar fyra konas upp. Två lag delas in. Två spelare från respektive lag placeras utanför planen (på linjen) på varsin sida där varje lag har sina väggspelare mitt emot varandra.. Totalt fyra spelare utgår utanför planen spelbara för att komma in. Övriga spelare i jämna antal på planen. T ex 4v4. Jobba i intervaller för att upprätthålla energi och intensitet.

Så här går det till

Fritt spel i ytan med uppgift att spela upp bollen från sidan och flytta den i laget från ena sidan till den andra sidan. Vid lyckat uppspel, genombrott och pass till spelaren på motsatt sida tilldelas laget en poäng. Vid spel till egen spelare på kortsidan byter passaren och mottagaren plats. Om bollen går ut sätts den igång med inspel från marken eller inkast mot fötter alternativy av tränaren som oavsett igångsättningsform har reservbollar. 

Progression

1. Mottagaren får inte passa vidare på första tillslaget utan måste driva in.

2.Spel till spelare på kortlinje får endast ske på första tillslaget (kräver löpning och spelbarhet)
3. X antal passningar måste gälla alternativt maxantal passningar gäller. (Kort eller långt uppspel)

4. Minst ett tillbakaspel måste ske (tvingar till felvändhet och nytt uppspel.

5. Positioner styrda t ex en cmf och två yttrar

Tryck lite extra på:

- spelvändhet (alla alternativ bör finnas; felvänd, rättvänd och halvvänd) - fotställning och bröstriktning (förberedelse)
- läs varandras spelbarhet
- mottagning i anfallsriktning

- avledande löpningar och föraktioner (möt för att gå, gå iväg för att möta) 

3. Kontrollpassning

Så här organiserar ni övningen

En relativt stor kvadratisk spelplan anpassad för spel 4v4 dukas med stora mål på två motsatta sidor samt fyra markerade hörn. Tre lag indelas. Om numerären är större kan flera väggspelare placeras på spelytans linjer.

Så här går det till
Spel 4v4 i spelytan med en väggspelare från tredje laget i respektive hörn. Igångsättning från tränaren till laget med initiativ. Spelet inrymmer endast ett villkor, inget lag får göra mål utan en kontrollpassning till valfri väggspelare. När detta genomförts efter exempelvis en brytning kan anfallande lag välja att göra mål på valfritt mål. Spelets kärna ligger i att erövra boll och så snabbt som möjligt hitta en kontrollerad förstapassning efter brytning, till en ny spelyta. Det handlar med andra ord om att i sitt försvarsspel överbelasta ytor för att i sitt anfallsspel så snabb som möjligt komma ifrån den överbelastade ytan. Lagen kan rotera på tid alternativt kan ett vinnarspel organiseras.

 

Tryck lite extra på:
- återerövra direkt efter bollförlust
- maxlöpning efter bollvinst
- löpning utan boll
- sökbeteende för spelbarhet
- välj den vägg som laget kan erbjuda flest passningsalternativ
- erbjud både kortare och längre passningsalternativ (gå emot och gå ifrån)
- spelets idé
- uppfyll de fyra grundförutsättningarna i anfallsspel
- spelbarhet
- spelavstånd
- spelbredd
- speldjup

4. Etablering med vändspelare

Så här organiserar ni övningen

En bred spelplan dukas med stora mål för spel med gruppens antal minus två målvakter och två (till fyra) utespelare. Reservbollar i målen för igångsättning av målvakterna. Två lag delas upp med västar och två spelare,
de spelbara jokrarna med västar i avvikande färg placerar sig utanför planen på varsin sida i höjd med mittlinjen. Strävan är totalt: 3+MV v 3+MV +2 för att nå en 5v3+MV-situation. Dvs 10 aktiva spelare. Då numerären avviker
från detta, hantera med t ex två jokrar per lag alternativt trelagsprincip. Viktigt att hantera numerären i tränarskapet för att komma åt övningens kärna. Övertaligheten ska vara kännbar. Alla igångsättningar från målvakt för att anfalla mot etablerat försvar och undvika omställningar.

 

Så här går det till
Fritt spel gäller inledningsvis. Spelarna organiserar sig med fördel centralt då de spelbara jokrarna utgör yttermittfältare till höger respektive vänster. Om joker passas får den behållas inne på plan till bollen går förlorad. Jokern får kliva genom att driva boll eller passa. Vid bollförlust återvänder jokern till sidlinjen och är då spelbar för det andra laget. Målet är att spela in yttrarna och därmed skapa numerärt överläge. För att göra mål krävs att en
joker (ytter) är inspelad. Vid två inspelade jokrar får laget 3 poäng om det gör mål.

Progression
- Mål får göras när som helst för 1 poäng. Två poäng för mål med en joker, 3p för mål med två jokrar
- Då numerären gör så att varje lag har egna kantspelare ”jokrar” kan dessa aktiveras för kontring om försvarande lag bryter Instruktioner
- ”etableringsspel är ingen hastighetstävling, kyla i etableringsfasen.”
- spela inte passningen om du är opressad, driv hellre och sök i spelet
- bollcirkulation
- spelbarhet
- låt yttrarna stå för spelbredd - prioritera att vara många centralt
- speldjup bakåt och framåt
- det går ut på att vinna – skapa avslut
- tänk taktiskt, spelets idé

Avslut

Tema: Avslut

●    Vikten av cutbacks
●    Hitta avslutslägen “luckan”

1. Snärtskott

Så här organiserar ni övningen

Inledningsvis en boll per spelare och inbaning fritt över yta som övergår till en parövning i korridorer för att avslutningsvis åter med en boll per spelare organisera sig mot ett staket. Övningen kräver stora inslag av individuella
instruktioner, vilket medför att tränaren ska röra sig på stora ytor och sträva efter att se alla spelare.

 

Så här går det till
A) Vristjonglering. Spelaren jonglerar/slår upp bollen till sig själv med sträckt vrist, med studs emellan tillslagen. Prata med spelarna om olika skruvar och sträva efter total skruvlöshet.


B) Paren ska slå över bollen till varandra enligt olika villkor. Mottagaren fångar med händerna.

1. Släpp från handen till en studs och överspel med vrist
2. Släpp från handen till överspel på volley med vristen
3. Släpp från handen till höga överspel på volley med vristen
4. Släpp från handen till flacka överspel på volley med vristen
5. Flicka upp bollen från marken till överspel på volley


C) Flacka sydamerikanska utsparkar mot staket.

Progression
Om tiden tillåter kan snärtskott introduceras.

Tryck lite extra på
- hållning
- fotkorrigeringar
- kraftkontroll
- hitta rätt relation mellan knäled och fotled
- lås fotleden i ytterläge vid vristtillslag
- fokusera bollen i träffögonblicket
- landa på skottfoten

2. Volleyavslut

Så organiserar ni övningen

Ett straffområde med stort mål och två inramade avslutsytor (1 och 2) dukas. Tydliggör även båglöpningen med hjälp av koner. Spelarna organiseras i diagonala arbetslinjer med utgångslägen enligt skiss. Bollar vid de två utgångslägena närmast respektive arbetslinjes cirkelbåge. Målbilder kan skapas med antingen Quickplaymål i hörnen eller med koner. Rotation mellan arbetslinjens två utgångslägen, men spelarna ska vid rotation löpa igenom avslutsytan för att skapa trafik. Byt sida på tid.

 

Så här går det till
Växelvisa igångsättningar. Arbetslinjerna turas om att kasta in en boll till
bortre avslutsytan till spelare från förlängda mållinjen som har båglöpt in i
ytan. Inledningsvis ska kastet göras med en studs.

Progression
1. Kast med volleyavslut
2. Kast med nedtagning och avslut på andra tillslaget från samma yta.
3. Kast med mottagning in i nästa avslutsyta för avslut på andra tillslaget.
4. Kast med väggpassning i luften för avslut på kastaren.
5. Enligt ovan där skytten snabbt ställer om till målvakt efter avslut för att förhindra mål för den andra arbetslinjen.
6. Enligt ovan där skytten snabbt ställer om till målvakt efter avslut för att förhindra mål för den andra arbetslinjen med mål att fånga bollen.
Tävla!

Tryck lite extra på:
- lås fotleden vid tillslaget
- lås fotleden i ytterläge med tårna pekandes uppåt vid avslut med insida
- lås fotleden i ytterläge med tårna pekandes neråt vid avslut med vrist
- titta på boll vid bollträff
- precision före kraft
- maxlöpning in i avslutsytan
- timing in i avslutsytan
- prioritera underpenspendel före sving vid tillslaget
- ha små rörelser i kroppen vid tillslaget (minimera felkällor)

3. Inbrytning till avslut

Så organiserar ni övningen

En något mindre plan anpassad för 2v2 dukas med små mål. På de två långsidorna dukas portar som spelarna ska löpa igenom. Två lag delas upp och respektive lag utgår i två led från det egna målets stolpar. Inga målvakter deltar. Bollar utgår från ena sidan respektive lags mål. Byt efter halva tiden för att träna motsatt variabel. Jobba aktivt med tränarskapet för att återskapa en matchsituation där en spelare bryter in i centrum från kanten. Anpassa och justera avstånd aktivt för att nå kärnan.

Så här går det till
Igångsättning från laget med initiativ. Vid igångsättning startar spelaren utan boll en löpning. Löpningen är bågande och spelaren ska maxlöpa in i porten på sin närmaste långlinje. Vid brytning av försvarande lag fortsätter matchen. Bollen spelas till den är i mål eller död. Vid mål eller död boll är matchen slut. Samtliga spelare går av och nya kommer in. Om bollen går i mål får laget med initiativet, dvs det lag som gjort mål, fortsätta på ny boll. Om bollen går död gäller samma sak dvs laget med initiativet (t ex det lag som skulle fått inkastet) fortsätter anfalla. Vid särskilt korta spel kan tränaren ropa "samma gäng" varpå samma spelare spelar vidare med ny boll.

Progression
1. Ändra portens placering på långlinjen för att bryta ner eller progressera
2. Passningsläggaren måste efter passning också löpa igenom sin port
3. Vid inbrytning får bollen ej passas bakåt
4. Efter inbrytning får maximalt en passning slås
5. Bollen måste alltid vara i rörelse


Tryck lite extra på:
- hota mot fri yta alternativt bortre försvarare för att flytta försvarare
- sänk försvararens fart genom att tex hota och häva passningar och använd medspelare
- identifiera numerära överlägen
- identifiera läget för att attackera - våga attackera
- prioritera centrum
- ta chansen när den uppstår
- driv med bortre foten för att skydda bollen

4. Vinnarspel 3v3

Så organiserar ni övningen

Tvåmål - "Match" 3 mot 3 (ev. plus MV)

 

Så går det till
- Fritt spel 3 mot 3
- Mot småmål, 5-, 7-mannamål eller linje
- Ha boll tillgänglig som spelas in om den andra går ut
- Först till 2 mål eller 3 minuter
- T ex "trelagssprincip med rotation, sista fem minuterna: "Vinnaren står kvar"

Kollektivt Försvarsspel

Tema: Kollektivt Försvarsspel

●    Närmast pressar
●    #2 täcker genom att positionera sig i den lediga ytan pressaren har lämnat

1. Presskorridorer

Så här organiserar ni övningen

Enligt skiss med 1 boll på 3 spelare. En kvadrat vars storlek är anpassad utifrån spelarnas nivå dukas upp. Alla spelare på samma yta med mycket trafik, för att öka komplexitet samt för att öka kravställningen på att lyfta
blicken. Övningen möjliggör för instruktören att komma nära samtliga spelare och ge individuell återkoppling vid baserna. Välj bland nedan moment efter ålder, förkunskaper. Förbered spelarna progressivt för maxlöpningar.

Så går det till
A) driv - passa - utför atletiskt moment - löp ner till bas
B) driv - passa - utför atletiskt moment - återfå balans - passa - löp ner till
bas (progression mot direktpassningar för att öka kravställning)
Varianter atletiska moment: bröstet på marken, rumpan på marken,
rullning, snurra tre varv, diverse hopp

Progression
C) passa - maxlöp runt egen hörnkon med tydlig acceleration,
deaccelaration och ny acceleration - passa - löp ner till bas
D) passa - maxlöp till närmsta centrumkon med tydlig acceleration,
deaccelaration och ny acceleration - passa - löp ner till bas
E) passa - maxlöp mot övriga spelare i ytans centrum, gör ”high ten” på
övriga spelare så snabbt som möjligt. Därefter tävling till basen

Tryck lite extra på
- Fotbollsställning/hållning – leder lätt böjda, armar för balans
- Blicken upp (vandra mellan spel och boll)
- Flexibel/Spänd i arbetsfot/bollfot/fotled
- Avslappnad
- Koncentrerad
- Explosiv

2. 2v2 med understöd

Så organiserar ni övningen

Skapa en rektangel avsedd för 2v2. Dela in två lag med utgångspositioner vid rektangelns hörn.
Tränare placerar sig på långsida med bollar för igångsättning.

Så går det till
Tränaren passar ett av lagen som ska driva över motståndarens mållinje. Motståndarna ska flytta upp och genom press och täckning återerövra bollen för att driva över den andra mållinjen.

Progression
1. Anfallarna måste passa bollen över mållinjen på löpande spelare.
2. Små eller stora mål kan läggas till.
3. Laget som börjat med bollen stannar kvar och blir nya försvarare på kontring av andra laget som i sin tur försvarar nästa match.
4. Rent markeringsförsvar kan introduceras.
5. Tävlingsmoment för att skapa olika syften med försvarsspelet. Vinna boll eller försvara ledning.

Tryck lite extra på
- Närmaste försvaren pressar medan den andra försvaren täcker farliga ytor.
- Bytet av pressare när passning slås.
- Pressvinkel. Fördelar och nackdelar med att styra utåt och inåt?

 

3. Spel mot 1 mål - 8v6
(Försvarsarbete Hålla nollan)

Så organiserar ni övningen
Organisera en spelyta anpassad för spel 4v4 med ett stort mål. Tre lag indelas och det ena laget startar vid sidan. En spelare i det försvarande laget utses till målvakt. Laget blir därmed numerärt i underläge. Scenariot är att det anfallande laget alltid får starta med bollen genom passning från tränaren som står för snabba igångsättningar till anfallande spelare som hämtar boll. Försvarande lag ska hålla ut genom att hålla nollan i två minuter. Om laget lyckas hålla nollan på utsatt tid slås det anfallande laget ut och försvararna får en poäng. Lag kan alltså endast ta poäng när de hållit nollan. Effektivisera med snabba igångsättningar. Anpassa genom att ändra spelytans storlek, förenkla eller försvåra vid behov med numerära övertag. En variation är att spelare i det försvarande laget som
har ut bollen måste löpa runt hela spelplan innan denne får vara med igen. Sträva efter att passa tränaren vid bollvinst.

 

Tryck lite extra på:
- Att träna på att försvara en ledning betyder lika mycket att rädda ett mål som att göra ett mål.
- def i offen och off i deffen (val av spelytor och positionering)
- val av bollbehandling på små ytor
- spelbarhet genom spelavstånd, speldjup och spelbredd
- koordinering av press och täckning
- håll spelet utanför
- var beredd att vinna andrabollar (returer)
- blockera skott

Ledarskap
- Var oerhört aktiv verbalt för att stötta i presspelet. Intensiteten ska vara extremt hög, i maxlöpningar, antal aktioner och utfall.
- Beröm försvarsspelare som blockar skott.
- Uppmuntra försvararna att vinna spelyta för att ha spelet långt från mål.
- Skapa drama i vinnarspelet genom att ge tider ”20 sekunder kvar... 10!”

4. Stort spel (5v5 - 9v9) Markeringsförsvar

Så organiserar ni övningen

Vinnarspel i trelagsprincip. En spelplan anpassad för matcher ca 4v4 med målvakter och stora mål. Målvakter kan antingen utgå från lagen eller vara statiska frivilliga spelare. Numerären ger förutsättningar. Varje match pågår i 2 minuter. Bollar i/vid målen samt vid tränaren. Skapa drama med tidtagning och individuella matcher i matchen.

 

Så går det till
Uppstart av matcher från laget som kliver in, (undantaget första matchen). Laget som gör mål inom utsatt tid står kvar, förlorarna kliver av. Tränaren bestämmer vilket lag som gör igångsättning vid död boll, alternativt görs igångsättning från tränaren själv. På så vis ökar försvarsspelets komplexitet och ställer stora krav på spelarnas disciplin. Förbered spelarna på ”frysning” för att skapa lärande. Laget som startar på plan är tvingat att göra mål. Vid oavgjort resultat efter full tid måste laget som varit inne längst kliva av. Däremot får inte laget som står kvar något poäng. Säkerställ att spelarna sorterar in sin individuella match i matchen (markeringsuppdrag) innan matchens igångsättning.


Markeringsförsvar bygger på prioritering av försvarssida om motståndare där spelarna i det försvarande laget utgår från motståndarnas positioner. Medspelarnas positioner är av mindre vikt.

 

Spelarnas position utgår från prioriteringen:
1. Motståndare
2. Boll
3. Medspelare


Närmarkering kontra avståndsmarkering:
- ytans natur
- avståndet till boll
- avståndet till mål
- motståndarens snabbhet/skicklighet
- egen snabbhet/skicklighet
- förvarsidé


Ju längre försvararen befinner sig från bollen, desto mer kan avståndetutökas (avståndsmarkering) och farligare anfallsytor kan därmed också täckas.

bottom of page