top of page

VÄLKOMMEN TILL DIG

SOM FÖRÄLDER I RSF

Som förälder till spelare i RSF så finns det vissa direktiv som alla förväntas leva efter. Ni föräldrar ska läsa igenom våra förhållningspunkter som vi lever efter i RSF. Vi ser också att ni skriver under detta så vi vet att ni förståelse för vad vi kräver av föräldrar som har spelare i vår förening.

ATT VARA FÖRÄLDER TILL SPELARE I RSF INNEBÄR ATT:

• Se alltid till att dina barn kommer i tid till träning och match samt att han/hon har rätt utrustning med sig. Lär dina barn rätt hygien efter träning och match. 


• Följ så ofta som möjligt med dina barn till träning och matcher. 


• Betala medlemsavgift och andra avgifter för RSF:s verksamhet. 


• Hjälp föreningen med de små tjänster som vi ber dig om, t ex bilkörning och kioskverksamhet. Stöd vår verksamhet genom stödmedlemskap. 


• Låt föreningens utbildade ledare ansvara för dina barn under träning och match. Din inblandning kan verka förvirrande för barnen. 


• Ta del av den information som kommer från föreningen i form av t ex lappar och e-post. Använd hemsidan för att lära känna föreningen och hämta information. 


• Delta i föreningens föräldramöten och informationsträffar.
 

bottom of page