top of page

POLICY FÖR

SOCIALA MEDIER

RSF har ambitionen att vara en modern förening inom alla områden. Att utvecklas och lära nytt är viktigt för att nå föreningens sportsliga och organisatoriska målsättningar.

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

Sociala medier erbjuder stora möjligheter att följa vad som händer på och utanför fotbollsplanen. Samtidigt som detta är en fantastisk möjlighet innebär det också risker. Spridning av rykten och förtal går snabbt, anonymiteten som kan finnas på Internet kan leda till kraftigare kränkningar och möjligheten att kunna framföra rätt version av en händelse blir svår om inte till och med omöjlig. Så använd gärna sociala medier, men gör det varsamt.

Generellt för webbnärvaro:

Vi använder laget.se för respektive lags webbkommunikation
 

Sociala medier:

RSF har för närvarande officiella konton på Facebook och Instagram.
Facebook: Gruppen heter Rönninge Salem Fotboll och är en sluten grupp.
Instagram: Kontot heter rsf_insta

 

Lagkonton:

Enskilda lag får gärna, och uppmuntras, skapa egna konton för att sprida och marknadsföra RSF som förening. För att ge ett enhetligt intryck av RSF uppmanar vi er som vill engagera er i detta att följa en gemensam struktur för användarnamn på era respektive konton:


Namn på konto: RSF[f/p][Årskull][R/S]
Exempel
[F/P] – Flickor eller Pojkar
[Årskull] – två siffror
[R/S] - Rönninge eller Salem om olika lag finns
Exempel till: Pojkar 09 skapar ett konto som heter rsfp09

 

Var och en har ett personligt ansvar för det man skriver och publicerar. Vi använder ett vårdat språk och fokuserar på det positiva. På nätet kommer det som skrivs förr eller senare att bli offentligt även om man har höga säkerhetsinställningar.


Några enkla regler 

- Var positiv i kommentarer och beskrivningar av varandra, föreningen, domare och motståndare på och utanför planen.
- Försäkra er om att bilder är godkända av de som finns på bilden (se GDPR).
- Laguttagningar och liknande diskuteras inte via sociala medier
- Följ SVFF´s riktlinjer i övrigt, återge och diskutera inte resultat där sådant inte registreras / räknas

 

Utöver lagens egna konton är vi även positiva till RSF:s närvaro genom privata sociala kanaler som bidrar till föreningens positiva kommunikation. Facebook, Twitter och Instagram är viktiga budbärare för att skapa ett gemensamt engagemang i föreningen. Allt fler kan då följa RSF med stort intresse. Du kan bidra med att ”tagga” såsom bilder och Tweets med:


#RSF
#BergaIP
#Salemsvallen
#RönningeSalemFotboll


Viktigt

Ett lags kommunikation ska värna om hela laget och fokusera på det. Var noga med att inte fokusera på en delmängd då andra kan känna sig exkluderade.


GDPR

Bilder där du kan identifiera personen ses inom GDPR som personuppgifter och måste därför följa samma rutiner som andra personuppgifter. Säkerställ att ni har godkännande från föräldrar från ett föräldramöte, protokollför det och be alla som inte närvarat att godkänna att deras barn är med på bilder i sociala medier på ert lags konto

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida 

VISION
VÄGVAL
bottom of page