ORGANISATION

Kansli

Kansliansvarig

Roger Klingström

Administration l Medlemservice Utbildning l Planskötsel 
Fastigheter l  Materialfrågor 

Ekonomi

Sverker Andersson

Medlemskap l Budgetfrågor Bokföring

Kommunikation

Ludvig Siggelin

ludvig.siggelin@rsf.nu

Internkommunikation l Digitala kanaler l Marknadsföring 

Evenemang

Daniel Ankargrund

daniel.ankagrund@rsf.nu

Events l Cuper l Årsavslutningar

Sponsorer

Shaho Omar Mousa

shaho.omar@rsf.nu

Sponsorer l Samarbetspartners

Hållbarhet

Johan Johander

CSR l Miljö l Jämställdhet

Styrelse

Ordförande

Anders Strömgren

Vice ordförande

Mattias Sjöberg

Sekreterare

Daniel Erlandsson

Kassör

Sverker Andersson

Ledamot

Daniel Ankargrund

Ledamot

Ludvig Siggelin

Ledamot

Daniel Carlberg

Suppleant

Shaho Omar Mousa

Suppleant

Johan Johander

Sportråd

Sportchef

Oskar Elfström, SVFA

Ansvarig Sportåd

Daniel Carlberg

Mentor

Mats Lundholm

Åldersblockansvariga

 

Ansvarig 11-11

Marcus Forsberg

Ansvarig 9-9

Helena Henriksson

Ansvarig F 7-7

Therese Spansk

Ansvarig F 5-5 & 3-3

Daniel Ankargrund