top of page

OM RÖNNINGE SALEM FOTBOLL

Utbildningsplan för tränare

En förutsättning för att vi i RSF ska kunna genomföra vår verksamhetsidé, leva efter vår idrottsliga filosofi och nå vår vision är att vi har utbildade och engagerade ledare. Nedan följer RSF:s plan för utbildning av alla ledare. Vissa kurser är obligatoriska medan andra är frivilliga för mer inspiration och egen vidareutveckling.

Obligatoriska utbildningar

FÖR HUVUDTRÄNARE UNGDOM

TRÄNARUTBILDING SVFF D 1 OCH 2 (Svenska Fotbollförbundet, 7-12 år, nationell)

SVFF D är vår instegsutbildning och den första utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningplan ,kursen är uppdelad i SVFF D 1 och SVFF D 2 (2 dag / kurs + webbuppgifter). Kursen ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har.

TRÄNARUTBILDNING UEFA C (Svenska Fotbollförbundet, 13-17 år, nationell)

UEFA C är det andra steget i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningsplan kursen är uppdelad på 4 dagar x 8 tim, 1 dag 4 tim, 2 hemuppgifter

ASSISTERANDE TRÄNARE UNGDOM

TRÄNARUTBILDNING SVFF D 1 OCH 2 (Svenska Fotbollförbundet, nationell)

Tränarutbildning SVFF D är vår instegsutbildning och den första utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningplan ,kursen är uppdelad i SVFF D 1 och SVFF D 2 (2 dag / kurs + webbuppgifter). Kursen ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har.

FÖR HUVUDTRÄNARE  SENIOR

Anmälan sker i samråd med RSF

UEFA B (Svenska Fotbollförbundet, 17 år - senior, internationell)

Tränarutbildning UEFA B är den andra utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege med inriktning på seniorer, kursen är på indelad i 7 moduler om vardera 2 dagar samt webbuppgifter (kursen är på 13 dagar) sedan följer licensutbildning vart annat år. Denna utbildning ger ett Uefa diplom som är giltigt i alla UEFA`s medlemsländer och är en förutsättning för att söka de högre utbildningarna UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA PRO License

bottom of page