top of page

OM RÖNNINGE SALEM FOTBOLL

Utbildningsplan för tränare

En förutsättning för att vi i RSF ska kunna genomföra vår verksamhetsidé, leva efter vår idrottsliga filosofi och nå vår vision är att vi har utbildade och engagerade ledare. Nedan följer RSF:s plan för utbildning av alla ledare. Vissa kurser är obligatoriska medan andra är frivilliga för mer inspiration och egen vidareutveckling.

Obligatoriska utbildningar

FÖR HUVUDTRÄNARE

C-diplom 1 och 2 (Svenska Fotbollförbundet, 7-8 år, nationell)

Tränarutbildning C är vår instegsutbildning och den första utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningplan ,kursen är uppdelad i C-diplom 1 och C-diplom 2 (1 dag / kurs + webbuppgifter). Kursen ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har.

B-Ungdom 1 och 2 (Svenska Fotbollförbundet, 13-14 år, nationell)

Tränarutbildning B-Ungdom är det andra steget i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningsplan kursen är uppdelad i B-Ungdom 1 och B-Ungdom 2 (2 dagar/kurs + webbuppgifter)

ASSISTERANDE TRÄNARE

C-diplom 1 och 2 (Svenska Fotbollförbundet, nationell)

Tränarutbildning C är vår instegsutbildning och den första utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningplan ,kursen är uppdelad i C-diplom 1 och C-diplom 2 (1 dag / kurs + webbuppgifter). Kursen ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har.

 

Internutbildningar hösten 2020

1. Ledarskap | Positiv feedback | Digital |  Söndag 18 oktober
Första delen i en serie ledarskapsutbildningar.
Ansvarig: Oskar Elfström, sportchef RSF

2. Genomgång av principer | Uppspel | Digital | Söndag 25 oktober 
Första delen i en serie om Rönninge Salem Fotbolls spelfilosofi och principer. 

Ansvarig: Oskar Elfström, sportchef RSF

Vidareutbildningar

Anmälan sker i samråd med RSF

A-Ungdom (Svenska Fotbollförbundet, 17-19 år, nationell)

Tränarutbildning A-Ungdom är det tredje steget i svenska Fotbollförbundets tränarutbildningsplan kursen är uppdelad i (2+2 dagar + Webbuppgifter)

UEFA B (Svenska Fotbollförbundet, 17 år - senior, internationell)

Tränarutbildning UEFA B är den andra utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege med inriktning på seniorer, kursen är på indelad i 7 moduler om vardera 2 dagar samt webbuppgifter (kursen är på 13 dagar) sedan följer licensutbildning vart annat år. Denna utbildning ger ett Uefa diplom som är giltigt i alla UEFA`s medlemsländer och är en förutsättning för att söka de högre utbildningarna UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA PRO License

Utbildningsstege per ålder

Skärmklipp.JPG
bottom of page